Какво представлява револвиращият кредит?

револвиращият кредитРеволвиращият кредит

Какво представлява този интересен кредит и кои са неговите най-характерни особености? Всички сме чували за този възобновяем или още наричан отворен заем, но какви са неговите специфични елементи?

 

 

 

 

Определение за отворения, револвиращ заем

Револвиращият кредит е вид заем, отпускан от банките, при който кредитоползвателят разполага с определена сума, като може да я използва частично или изцяло, но му се начислява лихва само върху частта, която използва. Типично за отворения вид заем, е че парите по него се усвояват от кредитополучателя неограничено, в зависимост от нуждите му. Това става изцяло или на части през целия период. Одобряването на такъв вид заем не е задължително обвързано с конкретна покупка – жилище, автомобил, машини и пр., като същевременно няма фиксиран краен срок, в рамките на който да сте задължен да го върнете. Освен това крайният срок за издължаване по всяко време може да се поднови и удължи. Затова този заем е популярен като отворен заем. Делът, с който погасявате главницата на заема, можете Вие да контролирате.


Отпускането на такъв кредит се прави след проучване от банката. Размерът се определя персонално и на база идентифицираните нужди и реалния потенциал на ползвателя да го изплаща. Ако револвиращ заем бъде отпуснат, но не се използва, банката не начислява лихва. Ако е използвана част от заема, но не се внасят редовно вноските, банката е в правото си да блокира Вашата сметка и тя да не може да се използва. Този вид кредит е пластичен паричен инструмент в икономическата сфера.

Заяви кредит онлайн

Положителни аспекти на револвиращия кредит

19973Плюсовете и на револвиращия кредит са икономията на време за бизнеса Ви, тъй като не е необходимо да кандидатствате постоянно, а винаги, когато се нуждаете от пари, може да използвате част от кредита.
Освен положителните страни, той има и отрицателни. Например, по-големия лихвен процент, в сравнение с традиционните кредити, изчисляването на банковите такси, наказателни лихви при закъснения и пр. го правят не така привлекателен, както изглежда на пръв поглед.

 Примери:

Уникредит Булбанк предлага револвиращи кредити, при които стойността на заема е до 40 % от нетните приходи от продажбите за изминалата 1 календарна година. Погасяването е до 1 календарна година с опция за преподновяване, многократно изтегляне на суми до достигане на отпуснатия кредитен лимит. Предлагат се отстъпки и намаления по пакетни схеми на банката.
ДСК е другата финансова институция у нас, която предлага релволвиращи заеми. При оптимално дълъг револвиращ срок и други условия, ползвателят може в определен срок да не прави вноски по главницата.

Вижте най-изгодните кредити

Револвиращ кредит или овърдрафт?

Какво да изберете револвиращ кредит или овърдрафт? Отговорът на този въпрос се състои в разликата между овърдрафт и револвиращ кредит. Може да кажем, че е по-актуален въпроса, когато говорим за фирмени кредити. Но все пак да уточним, че овърдрафта се отпуска като лимит по сметката, по която получавате доходите си. Постъпвайки суми по тази картова сметка, то автоматично се погасяват сумите ползвани от овърдрафта. Револвиращ кредит може да имате по друга сметка, която ще бъде само с цел усвояване и погасяване по кредита. Разбира се има и много специфични детайли, но това кой вид кредит да изберете зависи от това за какво ще ползвате парите и какво ще одобри банката. Внимателно обсъдете всички подробности и условия, при които ще Ви кредитират, прочете в детайли договора за револвиращ кредит.

Договор за револвиращ кредит

В договора за револвиращ кредит следва да е описан начина на усвояване и погасяване, както и начина на начисляване на лихви. Проверете дали имате такса ангажимент и ако има в какъв размер е. Тази такса се начислява на неизползваната сума от кредита, но може и да бъде договорено да няма такава такса. Ето защо, всички условия трябва да бъдат внимателно огледани.

 

Най-изгодните оферти

Избери кредит с 1 клик

 

Потребителски кредити по сума

Виж повече Виж повече Виж повече


Потебителски кредити по други критерии

Виж повече Виж повече Виж повече

Вижте още:

paydayКак да изтегля фирмен ипотечен кредит?

paydayКредит овърдрафт

paydayКредит за стартиращ бизнес

paydayКредит срещу ипотека

paydayВсички кредитни калкулатори на едно място