Проспект Капитал EАД

Проспект Капитал EАД

Проспект Капитал EАД e част холдинговата структура MFG.

MFG управлява богато портфолио от успешни бизнес модели в областта на потребителските кредити, финансиране на микро и малкия бизнес, кредитни карти, дигитален бизнес и други алтернативни финансови модели.

Продуктите на проспект Капитал EАД  са подходящи за  развитие на нови обекти, стартиране на нов бизнес,  покриване на текущи разходи, оборотни средства, покупка на машини и оборудване и  покупка на търговски имот.

 

УСЛОВИЯ:

  • Месечна лихва до 2.9%
  • Размер на кредита до 1 000 0000 лв.
  • Срок на кредита 12 месеца.