Продажба на имот с ипотека

Продажба на имот с ипотека

Прехвърляне на имот с ипотека

Как може да продадете имот върху, който има действаща ипотека? Това, че върху имота има вписана ипотека не означава, че не може да бъде продаден. Важно, обаче е още в началото това обстоятелство да е изяснено с купувача на имота, за да не възникнат усложнения в последствие. В повечето случаи покупката е с ипотечен кредит. Именно за това купувачът трябва да е наясно, за да може банката, която ще го финансира да структурира сделката по такъв начин, че покупката да е възможна. Банката на купувача ще иска пълна информация относно действащата ипотека – в полза на коя банка е, какъв е остатъка по кредита, редовно ли са обслужвани задълженията и при какви условия ипотеката ще бъде вдигната.

Заяви безплатна консултация

Всичко това е важно и трябва да бъде уточнено още в началото. В последствие банката на купувача ще изиска и документ от другата банка за потвърждение на дълга и ангажимент за вдигане на ипотеката след погасяване на кредита изцяло. Това е т. нар. писмо ангажимент, което е от изключителна важност при този вид сделки.

Вижте най-изгодните кредити

Ако всички тези въпроси са изяснени, то със сигурност в процеса на договаряне на покупко-продажбата няма да възникнат проблеми или обстоятелства, които да провалят сделката. На въпроса „Може ли да се прехвърли имот с ипотека?“, отговорът е положителен. Напълно възможно е прехвърлянето като се спазят определени процедури, с които участниците в сделката да бъдат защитени от възможни усложнения.

Продажба на апартамент с ипотека

Независимо дали става въпрос за апартамент, къща или друг имот, процедурата за продажба при наличие на тежест върху имота е идентична. За да бъде вдигната ипотеката, трябва да е погасен изцяло кредита, по който апартамента е обезпечение. След погасяването му, банката предприема стъпки за вдигане на ипотеката и се ангажира документално, че ще извърши това действие. Именно поради тази причина няма риск банката да не заличи ипотеката съгласно ангажимента, който е поела.


Процеса по покупка и продажба на имот с ипотека не е новост за банките. Затова и двете страни, и продавач, и купувач могат да бъдат спокойни за успешно финализиране на подобна сделка.

Заявете консултация в кредитния ни портал и ще обсъдим всички въпроси, които имате, за да избегнете потенциални рискови ситуации.

Най-изгодните ипотечни оферти

Виж повече и заяви безплатна консултация