Примерен погасителен план

Примерен погасителен план за кредит

Предварително Ви е необходима информация за начина на изчисляване на месечните вноски и примерен погасителен план? Подобна информация е нужна, за да може да се вземе правилното решение за теглене на заем. Предварително трябва да сте наясно каква месечна вноска не би Ви затруднявала, за да може да я плащате без проблем. Добре би било да се определи и максимален таван, над който да не се надскачат месечните плащания. Трябва да бъдат съобразени всички плащания по кредити и други месечни разходи. Затова е добър вариант да направите изчисления за себе си преди да подадете искане за кредит.

Заяви безплатна консултация

Как се прави погасителен план на кредит?

Най-лесният и бърз начин е да направите изчисление на вноската в кредитния но портал. Само за секунди ще видите месечната вноска за избрана от Вас сума и срок на кредита. Може да направите изчисления за различни срокове и на база на цялата информация да се ориентирате кой е най-подходящият за Вас.

Може да направите и свои изчисления за сумата на желания кредит калкулирана за броя на месеците, за които искате да връщате заема. Трябва да прибавите и лихвата към месечната вноска. Важно е да обърнете внимание за какъв лихвен процент става въпрос в избраната от Вас оферта – годишен или месечен? Това е важно, за да може да се направят точни изчисления.

 

Погасителен план на банков кредит

Независимо дали става въпрос за банков кредит или заем от друга кредитна институция принципът на изчисляване на погасителния план е един и същ. Единственото важно условие е да се обърне внимание на лихвения процент по кредита и как да бъде заложен при изчисленията. Банките дават възможност за анюитетен план или с намаляващи вноски по главницата. Когато обсъждате финансирането може да потърсите информация и за двата погасителни плана, за да направите преценка кой от двата е по-подходящ за Вас. Имайте предвид, че банката има последната дума и тя ще определи какъв да бъде погасителният план след като направи пълен анализ на искането.

Всъщност погасителният план не е въпрос на избор. Да, кредитоискателят може да заяви искането си с конкретен план, но определянето му зависи от кредитоспособността. Погасяването с намаляващи вноски по главницата е свързано с по-високи първи вноски. Такъв план може да бъде одобрен при по-висок доход, съобразен със задлъжнялостта на кредитоискателя.

Подай запитване

Погасителен план – какво е важно да знаете?

Освен, че трябва да знаете месечната вноска по кредита, трябва да сте наясно за:

  • Датата на погасяване – тук е важно да уточните и в случай, че числото от месеца, на което ще погасявате кредита е почивен ден, кога ще бъде погасяването – първият работен ден или предходният.
  • Общото оскъпяване по кредита като абсолютна стойност и годишният процент на разходите (ГПР).
  • Към договора за кредит следва да подпишете и погасителен план. Ако не Ви предоставят отделен погасителен план, то погасяването следва да е описано в договора. Задължително проверете преди да подпишете.

Най-важно е определената вноска по кредита по никакъв начин да не Ви затруднява. Ако считате, че ще изпитвате затруднения, то най-добре е да го обсъдите още в началото с банката. Последващи промени също са възможни, но ще дължите такса за предоговаряне на условия, като преди това ще е необходимо да се направи преразглеждане и одобрение от страна на банката, което ще отнеме и допълнително време.

Най-добрият вариант е да направите предварителна консултация по всички въпроси по отношение тегленето на кредит. Заявете безплатна консултация и ще Ви помогнем в избора на банка и оферта за кредит.

Най-изгодните кредити

Заяви бързо и лесно с 1 клик