Предсрочно погасяване на потребителски кредити

 Предсрочното погасяване на потребителски заеми изглежда на пръв поглед отлично, но на практика има негативи и допълнителни разходи, за които трябва да сте информирани. Тъй като банката планира от договора Ви за кредит да получи определени дивиденти, ако едностранно нарушите споразумението във времеви аспект и върнете заема предсрочно, банката би могла да загуби част от своя интерес в нейна полза. За това банките в близкото минало предвиждаха такси, глоби и санкциониращи лихви, които бяха в чувствителен размер, най-вече при ипотечните кредити. В настоящата статия, ще акцентираме върху спецификите и риска, които ви очакват при евентуално предсрочно погасяване преди договорения с банката падеж.

При предсрочно погасяване на потребителски кредити е възможно да платите неустойки или такси.

 

Ако изтеглите ипотечен или потребителски заем от финансов посредник, Вие подавате реалистична заявка за колко време ще ви бъде удобно или възможно да го посасите. През този период, обаче нещата могат да се променят чувствително по неочакван за вас начин. Възможно е, например, да получите пари от друго място и да имате шанс предсрочно да погасите кредита си. Предсрочното погасяване е добър метод да си спестите доста разходи или пък може да намерите добра опция за рефинансиране на заема. И вдете опции изглеждат отлично, но трябва да знаете, че повечето от доставчиците изискват такси и налагат глоби на клиенти, които нарушават договора по кредит, връщайки заема предсрочно. Банките наричат по различен начин тези санкции към избъралите клиенти – такса ранно погасяване, наказателен лихвен процент, наказателно допълнително плащане и пр. Така кредитоискателите се объркват още повече. Та нали те връщат парите, които са взели назаем, защо банката ги наказва? Банката е планирала да получи от определен кредит някаква печалба. Ако клиентът не спази периода и не и даде шанс да си удържи лихвите, комисионните, застраховките и таксите, както тя е разчитала, че ще стане и както ползвателя на кредита се е договорил с нея чрез споразумението, то тя би загубила всички нейни ползи, по извършване на тази услуга. Тоест тя е отпуснала заем и ще и бъде върнат неговия размер, накратко казано само Главницата, а тя ще бъде ощетена от гледна точка нейния интерес.

 

Разходите, които ще ви се наложи да направите по своя кредит, ако го погасите предсрочно са различни за отделните банки и заеми. Те обикновено са на стойност лихвения процент за един или два месеца, погасителни плащания, но може някои банки да са предвидили и други глоби. На банковия пазар у нас в момента има и банки, които са с по-гъвкава политика и няма да ви санкционират, ако погасите кредит към тях предсрочно. Ако определен доставчик предвижда такива такси, то той е длъжен да ги упомене в договора, който сключва с вас. По начало, колкото повече избързате да погасите заема си, толкова повече пари банката ще ви удържи. Много ранното погасяване може да Ви накара да изплатите чувствително по-висока крайна сума. Това се отнася най-вече за ипотечните заеми. Добре е да сте информирани също така, че при обединяване, т. нар. консолидиране на заеми, отново се изплащат санкциониращи такси и корекционни разходи.

Дали може да се избегнат наказателните разходи при предсрочното връщане на кредити?

Преди да изтеглите заем от банка е добре да се информирате щателно за възможните стечения на обстоятелствата и да вземете в предвид ситуацията предсрочно погасяаване като възможна. Абсолютно всички сериозни и отговорни банки вече имат уебстраница, а повечето от тях онлайн инструмент за бързо изчисление на такива такси, който се нарича електронен калкулатор. Потърсете и сравнете различните оферти за заеми, най вече ипотечните, жилищните, но не ви пречи да го направите и за потребителски или бърз заем. Заложете на банка без такси за ранно погасяване, ако допускате и малка вероятност да имате шанс да получите преждевременно пари и да приключите със заема по-бързо.

 

Вижте всички компании предлагащи потребителски кредити

krediti-online-byrzi
vivus.bg