Потребителски кредит с лошо ЦКР

Как да изтеглите потребителски кредит с лошо ЦКР?

Имате влошено ЦКР, но Ви е необходим потребителски кредит? Какви са възможностите да получите кредита?

В зависимост от статуса в кредитния регистър възможните варианти са два:

  • Теглене на кредит от банка – ако имате просрочена сума по кредит/и, но статуса на кредита е редовен, то трябва да се разгледа конкретно въпроса, тъй като не е задължително банката да откаже финансиране. При редовен кредит, но с текущо просрочие може да подадете документи и искането Ви да бъде разгледано. Ако причината на просрочената сума е обяснима, то кредитът ще бъде одобрен.
  • Теглене на кредит от фирма за бързи кредити – може да се възползвате от услугите на фирмите за бързи кредити, които не разглеждат кредитната история.

Тегленето на потребителски кредит от фирма за бързи кредити има и своите недостатъци. Когато не се разглежда кредитната история, цената на кредита е по-висока. От друга страна пък това е вариант да получите исканата сума. Трябва да прецените до колко изгодно ще Ви бъде да изтеглите кредит при висока лихва. Не бързайте, а обмислете добре начинанието си.

Кандидатствай тук

 

Коя е най-изгодната оферта при лошо ЦКР?

Първо потърсете кредитни компании отпускащи потребителски кредити при наличие на просрочия в кредитното досие. Следваща стъпка е да разгледате и сравните параметрите, при които се отпускат кредитите. Имайте предвид, че се поставят и допълнителни условия по кредитите. Важно е да сте наясно дали може да отговорите на тях и да ги изпълните. Затова, не трябва да гледате само ценовите условия, а офертите комплексно.

Вижте най-изгодните кредити

Задължително проведете разговори с кредитните компании, за да се уверите дали може да кандидатствате и каква е вероятността да заемът да бъде разрешен. Това е важно, за да не губите излишно време в подготовка на документи и в крайна сметка още след подаването им да разберете, че кредитът няма да бъде одобрен.

След като уточните всички детайли и направите сравнение между офертите ще може да определите и най-изгодния вариант за теглене на кредит.

Заяви заем онлайн

Документи за потребителски кредит при лоша кредитна история

Освен стандартните документи удостоверяващи самоличността и доказващи доходите е необходимо да докажете и причината за допуснатото просрочие, ако е обяснимо. В случай, че може да подкрепите обяснението с документ от съответната кредитна институция, то ще може да се възползвате от по-добра оферта за потребителски кредит.

Причините за закъснение по кредита могат да бъдат много различни. Но, ако е допуснато в случай на смяна на работодател или на сметка в друга банка, то това може да се докаже по лесен начин. Също така са възможни и технически грешки или платени такси по кредита за сметка на месечната вноска. Подобни причини са обясними и приемливи. Ако, обаче просрочията са системни, то няма как да бъдат обяснени, а и банките не биха финансирали с лоша кредитна история. Тогава вариант остават фирмите за бързи кредити.

Топ кредити онлайн

Вземи заем за минути