Потребителски кредит без трудов договор

Възможно ли е одобрение на потребителски кредит без трудов договор?

Как да получите потребителски кредит като не работите по трудов договор? Начинът на отпускане на потребителски кредити все повече се променя и условията, при които се отпускат се облекчават. Банките стават по-либерални и се опитват да бъдат конкурентни на фирмите за бързи кредити, за да печелят клиенти.

Избери кредит онлайн

Как да получите кредит без трудов договор?

За да изтеглите потребителски кредит общото правило е, че се изисква да работите по трудов договор. Това е така, но не винаги и не при всички случаи. Може да работите не по трудов договор, но да може да докажете доходите си, а именно това е важно за банките. Ако може да докажете месечното си възнаграждение, то не е нужно задължително да представите трудов договор.

 

Може да докажете доходи от:

  • хонорари – доказва се с представяне на договор при наличие на такъв и данъчна декларация за предходната година;
  • наеми – необходим е договор за наем, нотариален акт за собственост и данъчна декларация; Част от банките изискват само договор за наем и нотариален акт;
  • пенсия – доказва се с извлечение от банката или удостоверение от НОИ;
  • граждански договори – представя се сключеният договор и данъчна декларация.

Ако работите и получавате доходи по един от изброените начини е достатъчно да може да го докажете като не се изисква задължително трудов договор. Изискванията на всяка една банка са различни и приемането на тези доходи е по-особено, но е напълно възможно.

 

Подай запитване

При какви условия се отпуска потребителски кредит без трудов договор?

Фактът, че доказвате доходи, но не по трудови правоотношения не следва да променя ценовите условия по договора. Възможно е банката да постави условие с цел да се защити допълнително, но не е задължително. Важно е да уточните дали месечното възнаграждение може да постъпва по сметка в банката. Ако може да се превежда, то няма да има пречки да Ви бъде отпуснат стандартен потребителски кредит без утежняващи изисквания. Всичко това трябва да бъде уточнено и коментирано още в началото на разговорите, за да знаете дали и при какви условия може да получите искания кредит.

Вземи кредит

Допълнителни изисквания към кредитоискателите

Всички основни изисквания за валидни и при отпускане на кредит без трудов договор. Банките правят проверка на кредитната история и задлъжнялостта. Освен това, обаче ако доходите не са достатъчни или пък задлъжнялостта е по-висока, то със сигурност ще бъде потърсен съдлъжник или поръчител, който да бъде допълнителен гарант.

Това изискване трябва да го имате предвид и да бъдете в готовност дали може да осигурите такова лице. В случай, че подобно условие ще Ви затрудни не трябва да си губите времето, а да потърсите приемлив за Вас вариант.

Добре обмислете тегленето на потребителски кредит. Подайте запитване в сайта ни и ние ще Ви помогнем да намерите най-доброто решение.

 

Най-изгодните заеми

Вземи кредит за минути