Потребителски кредити до 50 000 лв


zaemТук ще Ви запознаем с банкови предложения за потребителски кредити до 50 000 лв. и техните положителни страни. Примерно, едната оферта е за потребителски кредити до 50 000 лв. без да Ви трябват поръчители и имате гратисен период, а втората е за бърз заем с бързо одобрение в същия ден.

Бързи кредити до 50 000 лв. Преферненциални оферти с предимства.


easycredit-onlineПотребителски кредит от EasyCredit:
• Отпускане на суми до 8000 лв;
•  период: от 1 година до 3 години,
• Изгодни лихвени проценти
• период: до 3 години,

krediti-online-byrzi

 

 

 

 

 

sge_logoSociete Generale – кредити за граждани експресо до 50 000 лв с фиксирана лихва за целия период напогасяване. Най-съществените особености на този потребителски кредит са:

– Годишната лихва е фиксирана за целия срок на изплащане.
– Периодът на погасяване е 5 – годишен.
– Не Ви се удържат такса кандидатстване и такса обслужване.
– Добрата кредитна история е предимство, но не е задължително условие.
– Гратисният период може да бъде удължен частично до цели 18 месеца.
– Трябва да превеждате част от работната си заплата, като покривате 110 % от стойността на погасяващата вноска по заема в тази банка.
– Когато Вие не сте в състояние да превеждате всеки месец част от работната си заплата на банката, тя може да Ви предложи по заема да има и поръчител, който да отговаря на условия, на които отговаряте Вие.
– Преференции- може да Ви се издаде револвираща кредитна карта.
– Може да получите застраховка „живот”, която се отнася при пълна или трайна неработоспособност.
– Възможност да получите застраховка „безработица и временна нетруводспособност”.


 

ccbЦентрална Кооперативна банка отпуска стандартни кредити за граждани до 50 000 лв.

Нужно е да изпълнявате трудови взаимоотношения по бесрочен договор и да сте работили минимум 6 месеца на сегашното работно място. Най-значимите особености на заема са:

– Преференциални условия, относно годишната лихва за кредитоползватели, които превеждат част от заплатата си директно в банката.
– 10  годишен период на изплащане на заема.
– Еднократна такса за оценката на документите по отпускане на заема.
– Две лица, които да участват по кредита – или поръчител и съдлъжник, или двама поръчители.
– Домументите за подаване на заявление са искане за заем, декларация от работодател и съпруга или съпругата, копие на лична карта, справка за пъръчителя и копие и на неговата лична карта, и декларация от съдлъжника, ако такъв участва.

bankТексим Банк предлага потребителски онлайн кредити до 50 000 лв.

Банката отпуска също такива заеми изгодно, със следните най-важни характеристики, които са субективни и варират спрямо личния Ви кредитен рейтинг.

– Променливи годишни лихви.
– Оптимално дълъг срок на изплащане е 7 – годишен, а при рефинансиране на заеми се предвижда 10 – годишен.
– Заемът се погасява чрез равни месечни вноски.
– Банката получава ежемесечно паричен превод директно от заплатата Ви.
– Одобрението става в рамките на същия ден.
– Минимална такса за оценка на документите и одобрението, изразяваща се само в 1 % върху стойността на отпускания заем.
– Може да върнете заема по всяко време, без да ви се удържат наказателни такси в интерес на банката.
– Може да сключите застраховка „живот”.

 

Може да кандидатствате бързи кредити  в други компании  тук

krediti-online-byrzi

Потребителски кредити