Поръчителство по кредит

Изисквания за поръчител по кредит

Ще теглите кредит и банката е поставила условие за осигуряване на лице, което да е поръчител? Това определено е трудно за изпълнение условие. Не може просто да намерите поръчител, който да се подпише в договора за кредит. Банката ще разгледа и анализира доходите му и неговия рисков профил. Съответно ще даде становище дали може да бъде приет като поръчител и едва тогава ще може да се пристъпи към подписване на договора.

По този начин намирането на гарант е още по-трудно, тъй като не всеки ще отговори на всички изисквания, които се поставят. За да не губите време уточнете какви са изискванията към поръчителите. Възможни ли са изключения и ако не, осигурите поръчител при какви условия може да бъде отпуснат кредита. Всичко това е важно, защото ако намерите поръчител и банката не го одобри или въобще не може да осигурите, то какво следва – ще бъде одобрен кредита при определени други допълнителни условия или ще бъде отказан.

Подай запитване

Кой може да бъде поръчител по кредит?

Към поръчителите също има съответните изисквания. Не е достатъчно само да осигурите поръчител. Важно е да отговаря на определени условия:

  • Трябва да има добра кредитна история, без допускани просрочия при обслужване на задълженията;
  • Доказани доходи
  • Приемлива задлъжнялост – към месечните вноски по текущи кредити, ще бъде прибавена и вноската по кредита, по който лицето ще бъде поръчител. Така направените калкулации отнесени към чистия месечен доход не трябва да превишават 50%.

Ако предложеното от Вас лице за поръчител не отговаря на едно от поставените изисквания, то банката няма да го приеме и съответно ще трябва да търсите друг поръчител.

Вземи кредит

Смяна на поръчител по кредит

Понякога е възможно да възникнат причини поради, които поръчител по кредит да поиска да бъде освободен. Това може да се случи на всеки, ако е поставен в затруднено положение или това, че е поръчител възпрепятства негови лични инвестиционни намерения.

Ако кредитът е отпуснат с поръчител, то банката няма да е съгласна да го освободи, а по-скоро да го замени с друг. Стигне ли се до подобно искане възможният вариант е да осигурите друг поръчител и да бъде направена смяна. Поръчителят няма да бъде освободен веднага, а трябва да се предоставят необходимите документи от новия поръчител, да бъдат разгледани и анализирани. След като бъде одобрен ще се подпише анекс към договора за кредит и предишният поръчител ще бъде освободен.

Вижте най-изгодните кредити

Възможен ли е отказ от поръчителство по кредит?

Ако сте намерил поръчител, но самият той има някакви резерви и притеснения дали да подпише, то по-добрия вариант за Вас е да потърсите друг. Може да се окаже, че много бързо след като вземете кредита, поръчителят иска да се откаже. Тогава ще изпаднете в много по-неприятна ситуация, тъй като банката няма да го освободи без да сте представили друг поръчител. В същото време той може да иска бързото му освобождаване и неприятните моменти за Вас се увеличават.


Може да срещнете обяви за „платено поръчителство по кредит“. Не разчитайте на подобни предложения, защото крият големи рискове. Това може да се окаже много по-неблагоприятно за Вас, а и да Ви струва много нерви и пари.

За да бъдете сигурни и спокойни, ако Ви е необходим поръчител потърсете Ваш близък роднина или приятел. Задължително се посъветвайте с кредитен консултант преди да предприемете стъпки за теглене на кредит. Заявете безплатна консултация в сайта ни и ще обсъдим възможностите за получаване на кредит при най-изгодни и добри условия за Вас.

Най-изгодните оферти

Заяви бързо и лесно с 1 клик