Плаващ лихвен процент

Плаваща лихва

Кредит с каква лихва да изберете – плаваща или фиксирана? Трудно може да се определи без наличие на детайли и допълнителна информация по искането. Важно е да се знае какъв кредит Ви е необходим, каква е целта на кредита и какъв ще е срокът на погасяване.

Вижте най-изгодните кредити

Какви са възможностите за плаваща лихва?

Трудно би било банката, която сте избрали за финансиране да Ви даде конкретни прогнози напред във времето относно динамиката на индексите на базата, на които се определят лихвите. Затова, по-скоро трябва да прецените какъв лихвен процент желаете по кредита въз основа на текущите стойности и очакваните краткосрочни прогнози.

 

Най-общо може да се каже, че ако ползвате краткосрочен кредит, рискът от драстична промяна на лихвата е по-минимален. Важно е да знаете, че фиксираните лихвени проценти по принцип са по-високи в сравнение с плаващата лихва. Това е така, тъй като се прибавя известен риск от евентуална промяна, която не би могла да се отрази при фиксираната лихва. Докато, при плаващата лихва, всяко едно отражение в посока нагоре ще се отрази и на крайния лихвен процент.

Подай запитване

Променлива (плаваща) лихва

Обикновено повече от офертите на банките са с променлив лихвен процент. При ипотечните кредити фиксираните лихви са само за определен период от време след изтичането, на който лихвата се преобразува в плаваща. Трябва да обърнете внимание на това за какъв срок е фиксираната лихва. В подобни случай трябва да се направи преценка дали е изгоден вариант ползването на фиксирана по-висока лихва в началото и съответно същата да се промени след като е изтекъл известен период на плащане на висок лихвен процент. Моментът е много специфичен и трябва да бъде добре анализиран. Може да се окаже, че не само е неизгодно, но и ще платите много повече лихви като цяло.

Заяви онлайн

Кой е правилният избор?

За да вземете правилното решение, което ще Ви позволи да сведете разходите за лихви до минимум трябва да се анализират много фактори. Необходимо е да се направят изчисления и съответните сравнения на офертите, за да може да се направи реална преценка на възможностите.

Разгледайте пълна информация за предложенията на банките в сайта ни. Заявете безплатна консултация и ще Ви помогнем да анализирате и изберете най-подходящия вариант за финансиране. Вземането на решение кой кредит да изберете е трудно, затова ние ще Ви съдействаме този процес да не бъде обременяващ за Вас и в същото време да получите желания изгоден заем.

 

Най-изгодните оферти

Избери кредит с 1 клик