Пари на заем

kredit-po-telefonaСпешно пари на заем

Бързите пари на заем  са добър начин да си купите техника като компютър, таблет, телефон, телевизор и пр. на разпродажба, каквито правят големите вериги сезонно и които понякога стигат до -80%. Може да купите мебели, електроуреди, дори автомобил или крайградска къща. Често, когато хора искат се преместят в друг град или желаят да заминат в чужбина разпродават имуществото си на безценица.

krediti-online-byrzi
Бързи пари за спешни случаи

Бързите кредити са средство, с което можете да направите инвестиция, за която понякога не сте предвидили средства. Освен това, ако вие или друг член на семейството ви е останал временно без работа, тези пари ще помогнат за периода до първата заплата. В други случаи заболяване на вас или ваш близък изисква по-високи, непредвидени разходи като лекарства или други медицински мерки. Понякога месечните сметки са твърде високи и ако от съответната компания не се съгласят на отсрочка кредита е добро решение. Бърз кредит може да свърши добра работа и сега, когато вървят офертите за туристическите пакети. Вие може би след време ще имате нужната сума, но попаднете на ограничен брой пакети, които дори и да не са точно в разгара на сезона, а малко преди или след него, са на изключително добра цена, която многократно да превъзхожда лихвата по кредита. Ако все пак мислите, че сте работили здраво цяла година и от дълго време мечтаете да отидете на това място, бързите кредити са вашия шанс.

 

wsop-poker-chips-for-sale

Ако вече сте изтеглили пари на заем и сте пропуснали плащане е добре да постигнете споразумение с вашия доставчик на финансови услуги относно удължаване периода на връщане на заема. В противен случай може да бъдете идентифициран в общата база данни като ползвател с лоша кредитна история. Наличието на отрицателна кредитна история е много нежелателен фактор, от който зависи вашето бъдеще по отношение на този род институции. Така на по-късен етап, винаги, когато кандидатствате за кредит, лизинг или др.подобна услуга, ще бъдете подлаган на по-дълъг процес на матуритет. Ако допуснете да излезете от списъка на надеждните и лоялни клиенти, вие ще се лишите от привилегии, като да ви информират за промоции, оферти, намаления и пр., които се полагат като награда на отговорните ползватели. В отрицателните ситуации, когато размера на кредита остане непогасен, се сезира прокуратурата. В този случай, разходите по делото се добавят към дължимата сума по кредита. Всеки финансов посредник, който разполага със свой уебсайт е длъжен да упомене към своята оферта пълната информация по забавяния на плащането, като лихвен процент, който се причислява при забавяне на погасяването на кредита.

 

Byrzi krediti

При получаване на иск за отпускане на кредит, заемодателят проверява кредитната история на кредитополучателя на собствената си база данни, както и тази  на трети страни, както и друга налична информация за кредитополучателя. Кредитополучателят в рамките на 14 (четиринадесет) дни, може да използва правото си на отказ и отстъпление от договора за кредит, без да е длъжен да посочва причина. Срокът за отказ се брои от датата на влизане в сила на договора за кредит. Датата, на която кредиторът е прехвърлил сумата на кредита по сметка на кредитополучателя е доказуема, така че кредитополучателят при спор, не може да отрече, че е получил сумата, след адресираното искане за пари на заем.

 

Срокът за погасяване на кредита се счита, че започва от датата, в която се трансферира първата вноска. Кредитът трябва да бъде изплатен в пълен размер, така че добре помислете, дали сте в състояние да изплатите дължимото на банката, защото има риск да останете без имуществото си.

 

На кредитополучателя се заявява определен срок от доставчика, който го обслужва. След като кредитополучателят потвърди съгласието си, те преминават в договорни отношения. При възникнали трудности от страна на ползвателя на кредита се подновява договора чрез ново споразумение, в което се иска одобрение на кредитора за новата, удължена дата за погасяване на кредита. При всички случаи е добре да влезете в контакт и да обясните на служител на кредитната институция за променената ситуация. Кредиторът ще ви посъветва и насочи какви са вашите права и какво е най-добре да направите, за да не се стига до отрицателни последствия след неудръжките по договора с него. В противен случай, ако си премълчите за проблемите, банката ще реши, че вие се опитвате да ги измамите или сте нелоялен към тях. В такъв случай те ще ви наложат своята политика при подобни случаи, която при всеки случай е добре да не задействате.

 

Когато кредитополучателят не е физическо лице, а фирма, то при неизпълнение на договора по кредит, кредиторът може да вземе мерки, с които да навреди с много голяма тежест. Ако обаче доброволно и своевременно представител на фирмата влезе в контакт с банката и обясни за възникналите негативни явления, то банката е в състояние да прояви разбиране и да предложи по-лек план на разсрочено плащане или да намали размера на вноските. В противен случай може да се стигна до нежелателни последици, при които банката да изправи организацията пред националните контролни органи и д се стигне до аутсорсинг. Това от своя страна може да доведе до продажба на имоти и техника, принадлежащи на фирмата, както и да затрудни получаването на кредит, заем, лизинг, ипотека и пр. в бъдеще.

Не забравяйте, че като паричен заем, онлайн бързият кредит е отговорна стъпка. Планирайте внимателно, четете цялата информация, която  кредиторът ви поднася и се старайте да изградите добра кредитна история. Бъдете сигурни, че това ще ви донесе огромни дивиденти в бъдеще. Всички фирми, занимаващи се с внос и търговия на иновационни продукти ще ви добавят в листата си на предприемчиви, отговорни и добросъвестни клиенти. Ще започнат да ви информират за всички намаления и изгодни предложения с лизингови опции, а това не е за изпускане, нали?

Бързи онлайн кредит по сума

Виж повече Виж повече Виж повече

Може да кандидатствате бързи кредити  в други компании  тук

krediti-online-byrzi