Отписване на ипотека

Отписване на ипотека

Заличаване на ипотека

Как се заличава вписана ипотека? Ипотека може да бъде заличена само, ако дългът е изцяло погасен. Тогава банката може да пристъпи към заличаване на вписването и освобождаване на обезпечението. Добре би било да следите сроковете и след изплащане на последната погасителна вноска да подадете молба в банката за вдигане на ипотеката. На базата на молбата банката ще оформи съответните документи, които трябва да се внесат и подпишат при нотариус, Вие като кредитополучател следва да заплатите дължимите такси за заличаване и всички документи ще бъдат внесени в Агенция по вписванията от нотариуса.

Избери най-изгодния ипотечен кредит

Виж повече и заяви онлайн. 100% безплатно!

Съответната служба по вписванията има конкретни срокове, в които извършва заличаването. Така, че ако Ви е необходимо заличаването да стане бързо, тъй като искате да правите сделка с имота, то трябва да предвидите сроковете на служба по вписванията. Не предприемайте стъпки с имота, докато не получите документа за заличаване от нотариус, защото все още няма да е отразено отписването и ще си създадете допълнителни главоболия.

Заяви безплатна консултация

Колко струва отписване на ипотека?

Може да използвате калкулатор за изчисляване на нотариални такси или да получите информацията директно от нотариуса. Единствено трябва да знаете материалния интерес на сделката.

Ще трябва да заплатите:

  • нотариални такси при отписване на ипотека и включен ДДС
  • такса към Агенция по вписванията

Направете плащането по банков път и осигурете платежен документ с подпис и печат на банката, който трябва да бъде внесен заедно с другите документи в службата по вписванията.

Във Ваш интерес е да задвижите по-бързо заличаването, тъй като банката няма да реагира непосредствено след изплащане на последната вноска.

Най-изгодните оферти за ипотечни кредити

Сравнение на оферти и безплатни консултации