Обединяване на кредити с лошо ЦКР

Как да обедините кредитите си, ако ЦКР-то е лошо?

Имате няколко кредита, допускали сте просрочия и искате да ги обедините в един, за да намалите разходите си? Много правилно решение! Важно условие, обаче е тези кредити да са обслужвани редовно. При наличие на просрочия осъществяването на подобно намерение е трудно.

Ако все пак има някакви закъснения в обслужването на кредитите е важно да се уточни какви са те като размер и брой дни. Когато става въпрос за текущо просрочие, което не е надвишило 30 дни, то същото може да бъде обяснено и няма да представлява непреодолима пречка за отпускане на искания кредит.

Подай запитване

Когато говорим за просрочия над 30 дни и за суми на просрочието над 200-300 лв. тогава се появяват и затрудненията. Единствено, ако има обективна причина за подобно просрочие новата банка би приела да отпусне кредит, но при редица условия. Първо трябва да се докаже, че просрочието е инцидентно или в резултат на конкретна обективна причина.

Вижте най-изгодните кредити

Също така, при евентуално одобрение на финансиране ще бъдат поставени и допълнителни условия, които в известна степен да може да защитят банката. Възможно е да бъде потърсен поръчител, обезпечение или блокиране на 3 месечни погасителни вноски по сметката с цел погасяване на евентуално просрочие. Ето защо, трябва да обмислите подобни условия дали са изпълними от Вас, за да може да продължите с процеса по получаване на кредита.

 

Друга възможност е да се обърнете към фирма за бързи кредити, които не обследват кредитната история. Кредитът се отпуска само на база на предоставеното обезпечение без да се разглежда ЦКР. Лихвите са по-високи, но се допуска финансиране при лоша кредитна история.

Все пак към която и възможност да се насочите предварително обмислете добре предложенията на финансовите институции. Не е въпросът да вземете нов кредит, а да постигнете по-ниски разходи по кредит и освобождаване на свободен финансов ресурс за лични нужди.

 

Заяви кредит онлайн

Обединяване на лоши кредити

В случай, че целите обединяване на лоши кредити, то директно се обърнете към кредитни компании финансиращи без да разглеждат кредитното Ви досие. Проучете кои фирми предоставят подобни кредити и отправете запитване към тях. Така няма да загубите ценно време в подаване на документи, чакане на отговор и в крайна сметка да получите отказ. Подберете фирмите, с които да обсъдите възможностите и коментирайте получаване на кредит за погасяване на лоши кредити.

Кредит за обединяване на лоши кредити

Независимо, че искате да получите кредит, за да погасите и обедините лоши кредити, може да водите разговори с банките за предоставяне на изгодни ценови условия. Все пак целта Ви е да получите кредит при благоприятни условия. Така, че не се колебайте да преговаряте за условията. Разбира се, в по-неизгодна позиция ще бъдете, но това не бива да Ви отказва да коментирате възможностите.

Винаги преди да подпишете какъвто и да е документ прочетете внимателно при какви условия ще бъдете кредитирани. Ако някое от поставените условия ще Ви затрудни, то не прибягвайте към теглене на кредита, тъй като може да се окажете в още по-неизгодна позиция. Обмислете добре, преценете възможностите си, след което може да подпишете договора за кредит.

Най-изгодните заеми

Избери кредит с 1 клик


Полезно:

paydayПари до минути

paydayБързи кредити с ниски лихви

paydayРефинансиране на лоши кредити


Вижте още:

paydayОнлайн кандидатстване за кредит

paydayСъдействие за кредит с лошо ЦКР

paydayНай-изгодните кредити