Кредит за лекари

Кредит за медицински лица

В България има голям брой банки, които предлагат кредит за лекари, стоматолози и фармацевти. Благодарение на такъв заем може да се закупи кабинет или различен вид медицинска техника и оборудване.

В тази статия ще разгледаме предложенията за кредит за лекари от различни банкови институции.

Кредити за медицински лица от Райфайзен Банк.

Райфайзен Банк отпуска такъв тип заеми до 200 000 лева. Лихвата е гъвкава и се формира индивидуално в зависимост размера и срока на кредита. Можете да представите своите идеи за развитие на консултант и с негова помощ да изберете подходящия за Вас вариант.

Инвестиционен кредит за лекари и стоматолози от Първа инвестиционна банка

FiBank предлага дългосрочно финансиране като покрива до 100% от разходите за покупка на кабинет, ремонтна дейност и покупка на оборудване. Срокът на погасяване е до 60 месеца, 120 месеца или 180 месеца в зависимост от вида покупка. Подробна информация за условията може да откриете в сайта на съответната банка.

Кредити за медици от Пощенска банка

PostBank предлага различни видове кредити за лекари – заем за покриване на текущи нужди и закупуване на консумативи, кредит за оборудване и кредит за покупка на недвижим имот. Всеки то посочените варианти се характеризира с различни условия. Отпусканата сума и трите вида достига до 400 000 лева. Срокът на погасяване при първите два варианта е до 10 години, а при кредит за лекари и стоматолози за закупуване на недвижим имот – до 20 години.

Кредити за лекари и зъболекари, работещи със здравноосигурителната каса от iBank

Размерът на отпусканата сума за посочения по-горе заем от iBank зависи от месечния доход. При доказан доход под 2200 лв, може да бъде отпусната сума до 40 000 лв. При доход над 2200 лв, кредитът достига до 60 000 лева. Срокът на кредитът е до 120 месеца, като едно от условията е той да бъде погасен преди навършване на 70-годишна възраст на кредитоискателя.

Има голям брой банкови институции, които отпускат кредити за лекари, фармацевти и стоматолози. Съветваме Ви да направите подробно проучване, за да откриете подходящия за Вашите нужди кредит и след това да кандидатствате.

Кандидатстване за бърз кредит

krediti-online-byrzi