Кредит за лекари

Кредит за медицински лица

Почти всяка една банка има конкретни оферти насочени към лекари, стоматолози, фармацевти и медицински лица. Офертите са разработени и насочени към всяка една определена група, тъй като са с конкретно предназначение и с по-ниски лихви и такси. Има редица облекчения, които може да ползвате, ако сте медицинско лице. Също така, може да ползвате средствата от кредита, както за инвестиционни цели, така и за текущи нужди. Може да ползвате ипотечен кредит или бърз кредит.

Ако искате да инвестирате за покупка или ремонт на кабинет или медицинско оборудване, то може да разгледате и сравните оферти за ипотечни кредити. В нашия кредитен портал сравнението е бързо и лесно. Ще получите най-изгодната оферта за ипотечен кредит и ще получите безплатна консултация от нас по всички възникнали въпроси. Отправете запитване към нас и ще Ви помогнем в избора на банка и подходяща оферта за кредит.

Подай запитване

В случай, че Ви е необходима малка сума за кратък период от време, то може да заявите бърз кредит. Това може да направите бързо и удобно още сега като заявите конкретна сума.

Избери и заяви

Кредити за медицински лица от Райфайзен Банк

Райфайзен Банк отпуска инвестиционни кредити и овърдрафти за медици. Лихвата е гъвкава и се формира индивидуално в зависимост размера и срока на кредита. Можете да представите своите идеи за развитие на консултант и с негова помощ да изберете подходящ за Вас вариант.

Инвестиционен кредит за лекари и стоматолози от Първа инвестиционна банка

FiBank предлага дългосрочно финансиране като покрива до 100% от разходите за покупка на кабинет, ремонтна дейност и покупка на оборудване. Срокът на погасяване се определя от вида покупка. Подробна информация за условията може да откриете в сайта на съответната банка.

Вижте най-изгодните кредити

Кредити за медици от Пощенска банка

PostBank предлага различни видове кредити за лекари – заем за покриване на текущи нужди и закупуване на консумативи, кредит за оборудване и кредит за покупка на недвижим имот. Всеки то посочените варианти се характеризира с различни условия – лихва, такси, срок на погасяване.

Кредити за лекари и зъболекари, работещи с НЗОК/РЗОК от iBank

Размерът на отпусканата сума за посочения по-горе заем от iBank зависи от месечния доход. Начина на погасяване изцяло се определя от конкретните възможности и е съобразен с постъпленията от Здравната каса.

Вземи кредит онлайн

Кредит за стоматолози

Стоматолозите също може да се възползват от конкретни оферти за кредити предназначени за тях – с по-ниски лихви и такси. Друга особеност е възможността за получаване на кредит без обезпечение или с минимални изисквания по отношение на обезпечеността. Това е така, тъй като повечето кредитни компании изискват доходите да се получават при тях и това е вид гаранция, която позволява да се предоставят кредити без обезпечения. Кредитите за зъболекари са с почти идентични условия като кредитите за цялата група медицински лица. Все пак, трябва добре да разгледате всички условия преди да подпишете договора за кредит, за да сте сигурни, че наистина сте избрали добра оферта за кредит.

 

Избери най-изгодния кредит

Вземи заем за минути