Кредити с ипотека

Кредити с ипотека

Кредит срещу ипотека

Търсите изгоден кредит с ипотека? Възможностите, които предлагат банките и небанковите финансови институции са много и различни.

Има много промоционални оферти, от които може да се възползвате. При тези промоции, обаче трябва да сте изключително внимателни и да сравните всички параметри, за да не се окаже, че промоцията по отношение на лихвата е за сметка на по-висока такса. Огледайте внимателно, защото промоция не винаги означава най-доброто. Все пак ще ползвате кредит срещу ипотека и трябва да получите максимално добри и изгодни условия.

Ние може да Ви съдействаме напълно безплатно. Ще направим сравнение на офертите между всички кредитни компании в страната и ще Ви предложим най-изгодната. Отправете запитване към нас, за да си спестите време, нерви и пари.

Най-изгодните ипотечни кредити

Сравнение на оферти и безплатни консултации

Заеми срещу ипотека

Разбира се, това че ще направите ипотека на имот в полза на банката не означава автоматично, че получавате ниска лихва и такси. А и не само това е важно. Важно е да договорите условията като цяло. Имайте предвид, че банката също има своите изисквания, на която трябва да отговарят кредитоискателите. На първо място трябва да имате добър доход, да покажете добра кредитоспособност, да имате чиста кредитна история без допускани просрочия и на следващо място е от значение какво обезпечение предлагате.

Възможно е да не покривате всички изисквания спрямо критериите на банката. Но от всички тези изисквания са възможни и допустими изключения. Може да имате забавени плащания и това да се е отразило в справката от цкр. Това не означава автоматичен отказ на кредита поради лоша кредитна история. Ако причините са обясними, просрочията не са големи като суми и са за кратък период, то банката би могла да допусне разглеждане на искането. По същия начин стои въпросът с дохода. Може да имате допълнителни доходи, които да докажете и така да може да се възползвате от по-голяма сума на кредита. По отношение на обезпечението се изготвя пазарна оценка на имота. Тя се прави от независим оценител и се заплаща от кредитоискателя.

Ако отговаряте на основните изисквания на банката, то може да се възползвате от различните заеми срещу ипотека, които предоставят. Важна е целта на кредита, за какво ще бъдат използвани средствата, след което банката ще определи и вида кредит.

Заяви безплатна консултация

Жилищен кредит с ипотека

Обикновено, когато закупувате жилище, същото трябва да бъде ипотекирано в полза на банката. Съществен момент е дали пазарната цена определена от оценител ще бъде достатъчна, за да Ви отпусне банката желания размер кредит. Ето защо, може да направите предварителна консултация с експерт оценител за очакван размер на пазарната стойност на жилището. След като уточните цената, трябва да проверите и изискванията на банката за процент на обезпеченост на кредита. Така ще може да се ориентирате, както за сумата на кредита, която може да получите, така и за това дали банката ще иска допълнително обезпечение.

Ипотека – кредит

Когато говорим за ипотечен кредит следва да имате предвид, че при учредяване на ипотека по кредит разходите за това не са малки. Те се определят въз основа на цената, на която се придобива имота или данъчната оценка. Това е и сумата, на която след придобиването на имот следва да го декларирате и да платите местен данък. Всички тези разходи трябва да ги предвидите, тъй като те са фиксирани и не могат да бъдат договаряни. Затова се опитайте да договорите благоприятни цени по ипотечния кредит, защото с банката може да водите преговори.

Ако отправите запитване към нас, ние ще Ви помогнем в преговорите и ще Ви предложим най-добрата и изгодна оферта за ипотечен кредит. Ще направим сравнение между всички банки и ще изберем най-подходящата за Вас.

Избери най-изгодния ипотечен кредит

Безплатно съдействие от кредитен консултант


Вижте още:

paydayИпотечен кредит с най-ниска лихва

paydayСъдействие за ипотечен кредит

paydayКоя банка отпуска най-лесно кредит?

paydayРефинансиране на ипотечен кредит

paydayОбединяване на кредити с лошо ЦКР

paydayБързи ипотечни кредити