Кредити срещу субсидии

 Кредити срещу субсидии за земеделски производители

Предоставяне на кредити срещу залог на субсидията за земеделски производители е често срещано.

Има не малко банкови институции, които предлагат подпомагане по мерки на Общата селскостопанска политика (СЕПП).

Видове кредити срещу залог на субсидията, за които можете да кандидатствате, са:

  • Овърдрафти
  • Кредити за оборотни средства с погасителен план
  • Револвиращи кредити срещу залог на субсидията

vsichki-krediti

Krediti-sreshtu-subsidii