Как се усвоява овърдрафт?

Изисквания при овърдрафт

Искате да изтеглите овърдрафт и търсите повече информация за начина на усвояване и принципа на работа с него? Овърдрафтът се отпуска на база на работната заплата. Размерът му се определя от чистата месечна заплата, като не може да надхвърля определен брой възнаграждения. Това условие е различно при всяка една банка, а също така зависи и от това къде работи кредитоискателят.

При някои банки се отпуска овърдрафт в размер не по-голям от 2 нетни работни заплати, а при други е максимум до 4-5 заплати. Също така, банките имат и конкретни преференциални оферти насочени към фирми, корпоративни клиенти. При тях на служителите се допуска финансиране под формата на овърдрафт до 6-7 месечни възнаграждения. Разбира се, това е валидно само, докато служителят работи при конкретния работодател. При напускане овърдрафтът трябва да се намали до стандартния размер определен от банката.

Отпускането на овърдрафт има специфични детайли, които трябва да бъдат обсъдени с кредитоискателя, за да не се получат неприятни изненади в хода на отпускане на кредита.

Заяви кредит

Усвояване на овърдрафт

След одобрението и подписване на договора за кредит, лимитът може да се ползва веднага, тъй като този вид кредити се отпускат без обезпечение и не е необходимо време за учредяването на такова. Лимитът се зарежда задължително по сметка с дебитна карта. Веднага след осчетоводяването му от банката той е на разположение на кредитополучателя. Ползването на суми може да стане чрез плащане на ПОС или при теглене на пари от банкомат и АТМ устройства.

Избери заем тук

Как се ползва овърдрафт?

Ако по картата имате собствени средства, то в момента, в който ги похарчите автоматично ще започне да теглите от овърдрафта. При всяко постъпление на суми по сметката, сумата ползвана от овърдрафта се погасява автоматично и веднага след това може да бъде ползвана отново. Това е един непрекъснат процес на погасяване и усвояване на суми до определения лимит. Както усвояването, погасяването също става автоматично. Обикновено се изисква единствено кратко технологично време, за да се отрази по сметката и сумите отново могат да бъдат ползвани.

Вижте най-изгодните кредити

Имайте предвид, че може да контролирате дори плащането на лихви по овърдрафта. Как става това? Лихвите се начисляват на брой дни, в които е използван лимит от овърдрафта и се дължат само върху ползваните суми за съответните дни. Ако приемем, че сутринта сте изтеглили целия лимит и сте се разплатили с него, а в края на деня възстановите сумите по сметката, то за този ден няма да се начисли лихва, тъй като за деня не се отчита, че са ползвани суми. Същото важи и за теглене на част от лимита. Лихва се заплаща единствено върху ползваната сума за деня.

Овърдрафтът е изключително удобен кредитен продукт, ако може да се управлява правилно от ползвателите си. Също така е важна и целта, за какво ще се ползват средствата. Ако това е точният кредитен продукт за Вас, то със сигурност ползването му ще е напълно ефективно. За да сте сигурни в избора на кредит подайте запитване за консултация.

Най-добрите оферти с 1 клик

Вземи кредит за минути