Какво става, когато длъжникът почине?

При смърт на кредитополучателя

krediti-online-bgАко се случи така, че клиентът, който има да погасява кредит, почине преди да е изплатил всички парични средства, законът предвижда няколко опции.

Когато няма поръчител и длъжникът не е подписвал застрахователна полица „Живот“, средствата се погасяват от неговите наследници, в случай, че те приемат наследството.

 

Чл. 60. от Закона за наследството гласи, че:

(1) Наследниците, които приемат наследството, се ангажират да погасят задължението, на базата на дяловете, които наследяват.

(2) Наследникът, който е получил наследството по опис, се покрива само дела, който получава.

Това означава, че всеки наследник има право сам да реши дали има икономическа изгода да се приеме наследството и законът му дава право на избор. В случай, че предимствата са по-малко от недостатъците, той може да откаже на кредитодателя да се ангажира с остатъчното погасяване на дълга. Когато наследникът отказва да приеме наследството, активите остават за финансовата организация, която няма право на претенции срещу хората, които се отказват. Тогава банката или кредитната компания приемат ситуацията и се задоволяват с активите, които остават за нея.

Има и случаи, когато наследниците приемат само част от активите (по опис).

Така те имат право да приемат само частта, която надвишава задълженията на починалия им роднина. Ако се окаже обаче, че тази част, от която са се отказали с цел да се удовлетворят заемодателите, е недостатъчна, то тогава наследниците отговарят неограничено до цялата сума на кредита.

Ако наследника се отказва от наследство, трябва да го декларира писмено пред кредитодателя.

Съществуват и заеми без поръчител, при които починалото лице е имало подписана животозастрахователна полица.

Значението на застраховката „Живот” се свързва с изплащането на дълга от застрахователната компания, в случай, че длъжникът почине. В България, за жалост, реалността е малко по-друга. Невинаги компаниите признават отговорността си под предлог, че събитието е дошло в резултат на болест, която не се поема от този вид застраховка. В такава ситуация се обезсмисля полицата и за наследниците и кредитодателя нещата са все едно липсва застраховка.

Съществуват и заеми с поръчител

При такива кредити заемодателя първо намира наследниците. Ако те се откажат, то банката или кредитната компания получава активите на починалото лице. В случай, че те са недостатъчни да покрият дължимата сума, финансовата организация има право да се обърне към поръчителите (солидарните длъжници).

Ако възникнат спорове и проблеми от общ характер, експертите съветват да се потърси помощта на юрист.

 

ОЩЕ:

  • застраховка на кредит при смърт
  • опрощаване на кредит при смърт
  • кредит смърт наследници