Какво е рефинансиране на кредит?

Какво означава рефинансиране на кредит?

По една или друга причина често се случва човек да търси варианти за рефинансиране. За да предприемете такава стъпка трябва да сте наясно със същността на процеса и начина на реализиране на подобна сделка. Това е важно, защото е определящо за вземане на правилно решение, когато се търси рефинансиране. Не е важно да се рефинансират действащи кредити, а да се постигне икономически ефект за кредитополучателя.

Подай запитване

 

Рефинансиране на кредит – значение

С рефинансиране на кредити се цели получаване на кредит с по-благоприятни условия от действащите в момента. Много често кредитополучателите прибягват към такава стъпка, както заради по-добри условия по кредита, така и за увеличение сумата на кредита.

Може да се разглежда като форма на обединяване на няколко кредита. Ако ползвате повече от един кредит и плащанията като месечна сума са Ви много, то може да прибегнете към рефинансиране на кредитите. Кандидатствате за нов кредит в размер на общия остатък по действащите кредити. Така ще обедините задълженията и ще получите по-добри и изгодни условия от рефинансиращата кредитна институция.

Избери кредит

Какъв ефект се постига от рефинансиране?

  • Намаляване на месечните вноски – със сигурност бихте предприели рефинансиране само, ако има значителен ефект;
  • Постигане на по-малко оскъпяване по кредита – трябва да направите калкулации на общото оскъпяване в края на периода. Разликата между оскъпяването преди и след рефинансирането трябва да е значителна. Само по този начин може да се каже, че е налице ефективно рефинансиране;
  • Получаване на допълнителни средства по кредита – едновременно с рефинансирането може да кандидатствате за допълнителна сума при условие, че отговаряте на изискванията на банката и имате достатъчно обезпечение;
  • Обединяване на няколко задължения – по този начин ще съсредоточите плащанията си на едно място и ще спестите много допълнителни разходи.

Вижте най-изгодните кредити

Преди да стартирате процес по рефинансиране трябва да се убедите във финансовия ефект, който ще постигнете. Ако след съответните изчисления са налице по-ниски месечни разходи и по-малко общо оскъпяване, то може да сте сигурни, че има смисъл да задействате процедура по рефинансиране. Всичко е въпрос на внимателни изчисления. Трябва да включите всички разходи по рефинансирането. Това означава, че трябва да калкулирате такса за разглеждане на кредит, такса за предсрочно погасяване на действащите кредити, такса за заличаване на обезпеченията и нотариални такси по сделката при ипотечните кредити.

След като предвидите и пресметнете всички тези разходи и сравните ценовите условия по кредитите, ще може да вземете напълно информирано решение. В този процес ние ще Ви помогнем и ще Ви консултираме напълно безплатно. Отправете запитване, ще Ви представим офертите за рефинансиране и ще Ви помогнем да изберете най-добрата.

Най-изгодните заеми

Заяви бързо и лесно с 1 клик