Какво е овърдрафт кредит?

Какво представлява овърдрафт кредит – как се връща, какви са неговите предимства и недостатъци?

krediti-online-bgВ тази статия ще изясним значението на терминът овърдрафт кредит, как работи овърдрафт, какви са неговите плюсове и минуси и как се погасява.

Овърдрафт – дефиниция.

Овърдрафтът буквално означава „над чертата”. Той ни позволява да харчим дори след като сме свършили своята заплата. При тази услуга продължаваме да плащаме за свои разходи и сметки чрез същата карта, на която се превежда заплатата ни. По дефиниция овърдрафт кредит означава използването на допълнителни средства, които превишават Вашата налична сума в разплащателната Ви сметка.

Списък с кредитни компании в България

krediti-online-byrziОвърдрафт кредит или кредитна карта

Овърдрафт услугата наподобява малко на кредитна карта, но между двете има съществени разлики. При използването на кредитна карта таксите за обслужване, както и лихвите в повечето случаи са по-високи. Именно това е най-голямото предимство на овърдрафт кредита в сравнение с използването на кредитна карта.

Изисквания и особености при овърдрафт кредит

  • Наличие на постъпления по сметката всеки месец – това най-често са приходи от заплата и пенсия;
  • При тази услуга се начисляват лихви, само върху сумата, която сме използвали;
  • Погасяването на овърдрафт кредит става автоматично в момента, когато в сметката има постъпване на парична сума;
  • Важно изискване е да имаме открита разплащателна сметка в банката, в която получаваме своята заплата или пенсия;
  • Тази услуга не може да бъде използвана, ако имаме запор на сметката;
  • За овърдрафт кредитите има определен период, но ако никоя от двете страни не отправи искане за прекратяване на договора, той се подновява автоматично.

Овърдрафт услугите са доста удобни за спешни разходи. Това е и тяхното най-често приложение.

Списък с кредитни компании в България

krediti-online-byrzi

ovyrdraft kredit kakvo e