Какво е овърдрафт кредит?

Какво представлява овърдрафт кредит – как се връща, какви са неговите предимства и недостатъци?

krediti-online-bgВ тази статия ще изясним значението на терминът овърдрафт кредит, как работи, какви са неговите плюсове и минуси и как се погасява.

 

 

Овърдрафт – дефиниция

Овърдрафтът буквално означава „над чертата”. Той ни позволява да харчим дори след като сме свършили своята заплата. При тази услуга продължаваме да плащаме за свои разходи и сметки чрез същата карта, на която се превежда заплатата ни. По дефиниция овърдрафт кредит означава използването на допълнителни средства, които превишават Вашата налична сума в разплащателната Ви сметка.

Списък с кредитни компании в България

krediti-online-byrzi

Овърдрафт кредит или кредитна карта

Овърдрафт услугата наподобява малко на кредитна карта, но между двете има съществени разлики. При използването на кредитна карта таксите за обслужване, както и лихвите в повечето случаи са по-високи. Именно това е най-голямото предимство на овърдрафт кредита в сравнение с използването на кредитна карта.

Изисквания и особености при овърдрафт кредит

  • Наличие на постъпления по сметката всеки месец – това най-често са доходи от заплата и пенсия;
  • При тази услуга се начисляват лихви, само върху сумата, която сме използвали;
  • Погасяването на овърдрафт кредит става автоматично в момента, когато в сметката има постъпване на парична сума;
  • Важно изискване е да имаме открита разплащателна сметка в банката, в която получаваме своята заплата или пенсия;
  • Тази услуга не може да бъде използвана, ако имаме запор на сметката;
  • За овърдрафт кредитите има определен период, но ако никоя от двете страни не отправи искане за прекратяване на договора, той се подновява автоматично.

Овърдрафт услугите са доста удобни за спешни разходи. Това е и тяхното най-често приложение.

Овърдрафт – пример

Като пример може да разгледаме следната ситуация – получавате заплата от 1 000 лв. и имате отпуснат овърдрафт по същата сметка в размер на 2 000 лв. Това означава, че на Ваше разположение е сумата от 3 000 лв. и може да я ползвате цялата. Редът на ползване на средствата при плащане или теглене на суми от картата е първо да се ползват собствените средства. При недостиг се ползват от средствата от овърдрафта. Ако искате да платите 1 500 лв., то 1 000 лв. ще са Вашите средства, а 500 лв. от овърдрафта. Ако това е цялата изразходвана сума за месеца, то лихва ще се начисли само върху тези 500 лв.

Когато получите пари по сметката, изразходваната сума от овърдрафта се погасява автоматично. Това е и предимството на този вид кредити – нямате ангажименти да правите вноски, ако имате постъпления по сметката.

Как се усвоява овърдрафт и как се връща / погасява?

Усвояването на суми от овърдрафта става като плащате или теглите на банкомат средства над разполагаемите собствени средства. В момента, в който изразходите всичките собствени средства, автоматично преминавате към средствата от овърдрафта. Не е необходимо да правите нищо допълнително. При подписване на договор за овърдрафт, банката е осигурила договорения лимит по сметката Ви и Вие може да го ползвате веднага.

Погасяването на използваните суми също е автоматично от постъпленията по сметката. Добре е, обаче все пак да контролирате и следите плащанията и погасяванията през онлайн банкирането си или чрез справка от банката. По този начин ще сте сигурни, че коректно погасявате и плащанията са правилно отразени.

Вижте най-изгодните кредити

Връщането на овърдрафта става като осигурите цялата изразходвана сума и подадете молба в банката за закриване на овърдрафта. Кредит овърдрафт се отпуска за срок от 1 година и автоматично се подновява за още 1 година. Това е валидно, ако коректно обслужвате задълженията си и изпълнявате поставените условия. Ако не желаете да се подновява за следваща година или банката изиска от Вас да върнете овърдрафта, то трябва да имате готовност да върнете цялата изразходвана сума към момента на погасяване.

Избери кредит

Изчисляване на лихва по овърдрафт

Лихвата, която трябва да платите се изчислява само върху използваните средства за броя на дните от месеца, през които е използвана. Имайте предвид, че при овърдрафта може и да не плащате лихва, ако успеете да контролирате плащанията си. Ако извършите плащане през деня, или изтеглите сума от картата си и в края на деня възстановите сумата по сметката, то за този ден няма да се начисли лихва. Ще сте ползвали средства от овърдрафта и няма да дължите лихва. Това, разбира се е възможно само, ако са Ви били необходими парите за няколко часа. Дори и да имате част от сумата, която сте разходили и я преведете по сметката, то лихва ще се начисли само върху остатъка, който не е погасен. По този начин може да минимизирате разхода за лихви.

Неразрешен овърдрафт

Може да срещнете понятието „неразрешен овърдрафт“. Накратко, това означава, че е ползвана сума над одобрения лимит. Как е възможно това след като имате определен лимит? Възможно е, ако с картата направите плащане, което все още не е отразено от информационната система и съответно това означава, че все още разполагате с тези пари. Ако направите още едно плащане или теглене, няма да има пречка същото да бъде извършено, но когато плащанията/тегленето се осчетоводят в счетоводната система на банката, ще сте ползвали повече пари, отколкото имате като лимит. Например, плащате с картата в размер на 2 000 лв. колкото е лимита Ви по овърдрафта. Налага Ви се веднага да платите още 2 000 лв. Ще може да извършите това плащане и системата няма да Ви спре. Когато, обаче плащанията се отразят ще дължите общо 4 000 лв., 2 000 лв. от които ще са неразрешен овърдрафт и са дължими веднага. За тази сума се плащат наказателни лихви.


Ето защо, ако попаднете в такава ситуация, бързо възстановете сумата, която е неразрешен овърдрафт, за да нямате допълнителни разходи, които не са никак малки. За по-сигурно винаги следете плащанията си. Така няма риск да излезете в неразрешен овърдрафт.

Овърдрафт – предимства и недостатъци

Овърдрафта е вид кредит, които Ви дава свобода при плащанията, тъй като разполагате с определен лимит над заплатата си. Ако Ви се наложи да ползвате допълнителни средства, то винаги са на Ваше разположение. Също така, голям плюс е, че дължите лихва само върху изразходваната сума от овърдрафта и нямате допълнителни разходи за това. От друга страна, обаче трябва да контролирате плащанията си, за да не изпадате в неприятни ситуации, като например неразрешен овърдрафт.

Съветът ни е да ползвате средствата от овърдрафта по предназначение и тогава ще имате един наистина евтин кредит, които е на Ваше разположение непрекъснато.

Изисквания, документи и условия по овърдрафт

Основно изискване е да получавате месечния си доход по сметка в банката. На база на дохода се определя и лимита, които може да Ви отпусне банката. Обикновено е между 2 и 4 нетни работни заплати. Не са необходими много документи. В случай, че вече получавате заплатата си в банката, то следва да подпишете само искане за отпускане на овърдрафт. Дохода се вижда по сметката и може да бъде определен лимит без да е нужно да представяте документи. Ако сте служител на фирма, която е корпоративен клиент на банката, то ще може да се възползвате и по-добри лихвени условия. Но, дори и да не сте служител в такава фирма, може да договорите индивидуални условия, ако отговаряте на изискванията на банката.

Уточнихме, че важно и задължително условие е работната заплата да е по сметка в банката. Друго условие е добра кредитна история. Ако имате лоша кредитна история, то няма да може да Ви бъде отпуснат лимит, тъй като банките строго съблюдават тези изисквания. Тогава може да се обърнете към фирмите за бързи кредити, които не разглеждат цкр.

Кандидатствай сега

Ипотечен овърдрафт

Обикновено овърдрафта се отпуска на база на работната заплата, без обезпечение освен заплата, краткосрочен кредит е и предназначението му е за текущи нужди. Има разработен и продукт Ипотечен овърдрафт. Предназначението му е да подпомогне кредитоискатели, ползвали кредит за закупуване на жилище, на които са необходими допълнителни средства – за ремонт и подобрения, за строителни работи и други. Този вид овърдрафт не се отпуска без обезпечение, а изисква ипотека. Специфичното е, че може да ползвате многократно средствата от определения лимит, какъвто е и принципа на овърдрафта, но имате 2 периода на погасяване:

  • Период на овърдрафт – определя се индивидуално като може да бъде между 1 и 5 години. През този период може да усвоите цялата сума от лимита и всяка погасена сума може да я ползвате отново.
  • Период на погасяване – погасявате ползваните средства от овърдрафта с погасителен план в срока определен предварително. Този срок може да бъде до 20 години или спрямо условията на банката.

Вижте най-изгодните ипотечни заеми

Ипотечният овърдрафт е идеално решение, за да направите ремонт на ново закупеното си жилище, ако разбира се успеете да договорите добри условия, защото все пак трябва да имате предвид и разходите по ипотеката.

Ако мислите, че условията не са подходящи, то следва да потърсите вариант за по-голям по размер ипотечен кредит и да калкулирате нужните допълнителни разходи, които ще имате. Може да отправите запитване към нас и ние ще Ви съдействаме напълно безплатно в процеса по договаряне на условия по ипотечен кредит. Ще Ви помогнем да изберете най-изгодната оферта.

 

Сравни и заяви

Бързи кредити и овърдрафт

Възможностите за ползване на овърдрафт са различни. Ако по някаква причина банката, на която сте клиент не Ви одобрява лимит за овърдрафт, то може да се възползвате от изгодни оферти за бързи кредити. Вариант е бързо и лесно да получите кредит и то при много изгодни условия – кредит до заплата с ниска лихва или дори пръв безлихвен кредит. Подайте запитване през кредитния ни портал и ще получите най-добрата оферта за бърз кредит спрямо необходимостта, която имате.

Също така, може да се възползвате и от Бяла карта. Кандидатствате за определен лимит, с който може да правите текущи плащания. Дори има възможност за одобрение и при влошена кредитна история. Предимство при Бяла карта е, че няма изискване за наличие на трудов договор.

Вземи кредит онлайн

Рефинансиране на овърдрафт

Овърдрафта също може да бъде рефинансиран. В случай, че Ви предлагат по-изгодна оферта и Вашата банка не може да подобри условията, при които ползвате овърдрафт, то може да предприемете стъпки за рефинансиране.

Друга причина поради, която е възможно да рефинансирате, ако работодателят Ви си смени банката. Ако новата обслужваща банка, където ще се превеждат заплатите предоставя много по-добри условия, то може да рефинансирате кредита. Но това не е задължително. Ако все пак условията, при които ползвате овърдрафт са достатъчно добри, то може да поискате превода на заплатата Ви да остане в същата банка и да ползвате овърдрафта си. Това е Ваше право на избор.

Мнения и коментари

Ще срещнете различни коментари и мнения от хора ползвали овърдрафт. Трябва да знаете, че каквито и мнения да прочетете те са субективни спрямо това кой в каква ситуация е попадал и как е решен проблема му от страна на кредитната институция. Затова, може информативно да видите коментари и мнения, но това дали да изтеглите овърдрафт трябва да бъде Ваше решение. Ние се стараем да Ви представим информацията за кредит овърдрафт максимално подробно и изчерпателно, за да сте запознати и да направите своя информиран избор.

Фирмен кредит овърдрафт

За разлика от физическите лица, при фирмите има кредитни линии и овърдрафт. Дали една фирма ще ползва кредитна линия или овърдрафт зависи от това за какво са необходими средствата, т. е. от целта на кредита. Банките анализират много внимателно необходимостта от оборотни средства и в зависимост от дейността на фирмата, профила й и това как ще се разплаща се определя и вида оборотен кредит. И двата вида кредити са краткосрочни кредити предназначени за текущи разплащания. Съблюдават се определени изисквания и ако фирмата отговаря на тях, то може да бъде отпуснат съответния оборотен кредит.

 

Най-изгодните оферти

Заяви бързо и лесно с 1 клик


Полезно:

paydayКакъв кредит да изтегля?

paydayЗа какви уловки да внимаваме?

paydayКоя банка отпуска най-лесно кредит?

paydayИпотечен кредит – важно да знаем!


Вижте още:

paydayВсички кредитни калкулатори на едно място

paydayСравнение на кредити

paydayЗаяви безплатна професионална консултация