Какво е ипотека?

Какво представлява ипотечният кредит?

Много често хората използват израза ипотека, като наименование на кредит с ипотека на недвижим имот. Като понятие ипотеката означава учредяване на вещно право върху конкретен недвижим имот с цел обезпечаване на вземане (кредит). От тук идва и наименованието на ипотечните кредити.

Най-изгодните ипотечни оферти

Сравнение на оферти и безплатни консултации

Кредити с ипотека
Кредитите с ипотека могат да бъдат за закупуване на жилище, офис, гараж, ателие, за ремонт и реконструкция, за довършителни строително ремонтни дейности и други. При наличието на по-голяма конкуренция между банките се предлагат и ипотечни кредити за текущи нужни, т.е. без да е необходимо да обяснявате за какво ви е необходим този кредит. Разликата е, че в единия случай закупувате имот и го ипотекирате, а в другия имате имот, който да заложите и срещу него да Ви бъде отпуснат кредит.

Подай запитване

Парите, които получавате на кредит от банката, за да си купите нов апартамент се наричат ипотечни, като те се обезпечават с някакъв недвижим имот.

В зависимост от целта на ипотечния кредит се определя и вида на ипотеката – законна или договорна ипотека.

Какво е законна ипотека?
Законна ипотека се вписва при покупко-продажба на имот. Оформя се нотариален акт за покупко-продажба, в който се оказва прехвърлянето на имота при какви условия се извършва.

Какво е договорна ипотека?
Договорна ипотека се учредява при обезпечаване на кредит с имот собственост на кредитополучателя или трето лице ипотекарен длъжник. При този вид ипотека се сключва нотариален акт за договорна ипотека, в който са описани не само имота служещ за обезпечение, но и размера на кредита, падеж, дължими лихви и сумата, за която се учредява ипотеката. Ипотека в полза на банката може да учреди и трето лице, което е собственик на имота. Това е т. нар. ипотекарен длъжник. Това реално е лицето, което обезпечава кредита със собствен имот, но не е съдлъжник по кредита.

Заяви безплатна консултация

Ипотека – значение
Името ипотека идва от древна Гърция. Понятието най-вероятно се е зародило през шести век преди новата ера. А кредити срещу залог на някакъв недвижим имот са се давали още дори в Древен Египет. Банките ще ви дадат кредит, само ако ипотекирате някакво имущество. 

Никога не бързайте да подписвате договор за ипотека, преди да сте се запознали напълно с условията и параметрите на кредита и договора за ипотека. За целта е желателно да ползвате кредитен консултант, за договаряне на най-изгодни условия за ипотеката.

Търсите най-изгодния ипотечен кредит

Виж повече и заяви онлайн. 100% безплатно!

Свързани статии:

Полезно:

Въпроси и отговори: