Какво е главница по кредит?

Главница на кредит определение

krediti-online-bgГлавница по кредит е сумата, която сте поискали да ви отпусне дадена кредитна компания без начислени лихви върху нея.

Когато изплащате своя кредит погасявате едновременно и двете. По-голямата част от вноската е за погасяване на главницата по заема. Другата част е за лихвата върху кредита. Колкото по-малък е остатъкът от главницата, толкова по-малка е и сумата, която отива за лихва.

Защо плащаме не само главница по заем, а и лихва?

Много хора се чудят защо не връщат толкова, колкото са взели. Когато някой заеме дадена сума, кредиторът не може да я използва през това време и е необходимо поради тази причина да му бъде дадена компенсация. Именно за това почти всеки кредит е с лихва и не е достатъчно да бъде изплатена само главницата.

Виж кредитните оферти в момента

krediti-online-byrzi

Как се изчислява главница по кредит?

Главницата по кредита може да бъде изчислена най-лесно чрез кредитен калкулатор. Такъв можете да откриете в много кредитни сайтове. Необходимо е да въведете размер на кредит, срок на погасяване и месечна лихва. Когато калкулаторът направи изчисления, ще получите подробна информация вноските за погасяване на главница и лихва.

Когато решите да изтеглите заем, Ви съветваме да се информирате добре за условията по кредит, погасяването на главница по кредит, лихвите и такси. За да избегнете недоразумения и невъзможност по изплащане, бъдете добре запознати.

krediti-online-byrzi