Какво е валутен борд
krediti-online-bgСистема от мерки за финансово стабилизиране на една страна. С тези мерки се цели да се спре спадането на курса на местната валута спрямо чуждестранните валути, да се повиши доверието в страната и в чужбина към местната валута и банковата система, да се затегне фискалната и кредитната дисциплина на базата на финансовата стабилизация да се създадат условия за оживление на реалния сектор на икономиката. По-важните мерки на валутния борд са:

— паричната маса в обръщение трябва да бъде покрита изцяло с

международни конвертируеми резерви.

— местната валута се обвързва чрез определено неизменно съотношение със стабилна конвертируема чуждестранна валута;

— централната банка преустановява кредитирането на правителството и ограничава в голяма степен кредитирането на търговските банки.