Ипотечен кредит изисквания

Ипотечен кредит изисквания


Какви са изискванията на банките, за да получите изгоден ипотечен кредит?

За да получите ипотечен кредит при изгодни условия, задължително трябва да отговаряте на определени изисквания.

Като цяло основните изисквания за жилищен кредит са общи за всички банки. Но разбира се има и много специфични моменти, на които също трябва да се обърне внимание и които не са за пренебрегване.

 

krediti-online-byrzi

Изисквания за доход

Едно от задължителните условия е да може да докажете доходите си. Независимо от какъв характер са – дали са от трудови правоотношения, по граждански договори, наеми, хонорари или други, следва да може да бъдат доказани. Предлагат се и ипотечни кредити без трудов договор, като може да разгледате допълнителна информация или да отправите запитване.

Изисквания за кредитоспособност

При разглеждане на искането за ипотечен кредит и извършване на анализ, особено внимание се обръща на кредитоспособността. Всяка банка има приет определен процент на задлъжнялост и ако кредитоискателят го превишава, искането за кредит може да бъде отказано.

Заяви безплатна консултация

Изисквания за обезпечение

Имотът, който се предлага за обезпечение трябва да не е обременен с допълнителни тежести. Банката кредитор трябва да е първи по ред заложен кредитор. Ако са налице други ипотеки и вписвания, банката няма да допусне усвояване на средства от кредита.

 

Обезпеченост

Също така, всяка банка има изискване за определен процент на покритие на кредита. Обикновено се изисква покритието на кредита да бъде минимум 100%, т. е. пазарната оценка след намалението й от страна на банката съгласно правилата, да бъде поне равна на размера на кредита.

 

Изисквания за собствено участие

Трябва да имате предвид, че при теглене на ипотечен кредит банките имат изискване за самоучастие. Процентът на самоучастие е различен, като варира между 5% и 30% в зависимост целта и вида на кредита.

Подай запитване

Изисквания за възраст

Максималният срок при ипотечните кредити е 35 години, но има ограничение по отношение на възрастта на кредитополучателите при падежа на кредита. Изискването е кредитополучателят да не бъде по-възрастен от 70 години при изтичане срока на кредита. При някой банки възрастта е ограничена до 65 години.

Всеки един детайл е изключително важен и много специфичен. Много е важно да не пропуснете съществено изискване на банката, което да доведе до отказ да Ви кредитират или сделката да се провали.

За да не хабите нерви, време и пари може да се обърнете към нас. Ние напълно безплатно ще Ви посъветваме и ще Ви помогнем в целия процес до получаване на кредита, за да сте сигурни и спокойни, че ще реализирате намеренията си.

Виж най-изгодните банкови кредити?

Сравнение и безплатни консултации


Вижте още:

paydayИпотечен кредит – съвети

paydayНай-добрите ипотечни кредити

paydayИпотечен кредит – уловки

paydayИпотечен кредит – доходи

paydayИпотечен кредит – стъпки