Ипотечен кредит – доходи

Доходи при ипотечни кредити

Ще теглите ипотечен кредит и Ви е необходима повече информация за доходите? Когато говорим за ипотечен заем има много важни условия и детайли, които се разглеждат и анализират. Ако е налице показател, които може да завиши риска за банката при отпускане на кредит, то е възможно кредитът да бъде отказан или одобрен при изпълнение на определени условия. В случай, че поставените условия са неприемливи и неизпълними за кредитоискателя, то не може да се осъществи сделката. Това означава, че ще сте набавили и представили всички документи, ще сте вложили средства и време и в крайна сметка няма да получите искания кредит. Ето защо, всичко трябва предварително да бъде огледано и преценено.

Един от основните показатели, които следят банките е кредитоспособността, която се определя на база на доходите. Всяка банка има различни изисквания в това отношение, но като цяло кредитоспособността не може да надвишава 50-60%. Този показател се изчислява като се взема предвид дохода и всички месечни задължения по кредити и лизинги. Калкулацията трябва да е много точна, особено ако говорим за гранични стойности. Това е така, тъй като ако Вашата кредитоспособност е между посочените стойности, то винаги има риск от това да не получите кредита при желаните условия.

За да нямате никакви съмнения по отношение на доходите, ние може да Ви консултираме напълно безплатно. Отправете запитване към нас и заедно ще обсъдим искането Ви, както и ще Ви съдействаме в процеса по отпускане на ипотечен кредит.

Минимален доход за ипотечен кредит

Често се задава въпросът „Какъв доход трябва да имаш за ипотечен кредит?“. Какъв минимален доход трябва да имате може да се определи след като знаем какъв размер кредит е необходим и за какъв период може да бъде отпуснат.

Срокът на погасяване се определя като се вземат предвид няколко обстоятелства – възрастта на кредитополучателя при изтичане срока на заема, каква е целта на кредита, както и доходите. Едва тогава може да направим всички калкулации и да определим с какъв доход трябва да разполага домакинството, за да може да получи кредита. И в това отношение изискванията на банките са различни. Някой банки поставят условия за минимален остатък на член от семейството след плащане на вноските по кредита, други банки пък съблюдават единствено кредитоспособността. Всички изброени изисквания и изчисления се отнасят, както за ипотечен кредит, така и за жилищен креди за покупка на имот.

Ако искате да направите предварителни изчисления и преценка дали е възможно да Ви бъде отпусната конкретна сума ипотечен кредит, то може да Ви съдействаме. Заявете консултация и ще се свържем с Вас, за да обсъдим всички въпроси и казуси за теглене на ипотечен кредит. Ще може да Ви ориентираме какво може да очаквате като финансиране и как да реализирате намеренията си.