Ипотека на недвижим имот

Ипотека на недвижим имот

Ипотека на имот

Ако теглите жилищен или ипотечен кредит, то ще трябва да учредите ипотека върху недвижим имот в полза на банката. Каква е процедурата по ипотекиране на имот?

Най-изгодните оферти за ипотечни кредити

Сравнение на оферти и безплатни консултации

Набавяне на документи – уточнете документите за имота. На базата само на нотариалния акт се изготвя пазарната оценка. Освен документ за собственост са необходими и други документи. Юрист на банката ще обследва имота. Ще даде становище може ли да се ипотекира и какви други документи ще са необходими. За да се произнесе юрист по сделката, трябва да предоставите данъчна оценка и скица на имота. Ако имотът не е въведен в експлоатация със сигурност трябва да представите и акт за степен на завършеност. От това на какъв етап е имота и типа на строителството ще се определи и какви документи ще се изискат. Частта с документите е съществена. Без положително правно становище не може да се пристъпи към ипотека на имот. Съветът ни е да набавите документите едновременно с подаване на искането. Така ще имате повече време на разположение, ако се окаже, че е необходим документ, които трябва да извадите.

Вижте най-изгодните кредити

Оформяне на ипотеката – при наличие на становище от юрист на банката, на базата на което имотът може да се ипотекира, то се пристъпва към изготвяне на нотариалния акт и всички съпътстващи документи. Нотариалният акт се съгласува и с нотариуса по сделката. Вие като кредитополучател може да поискате предварително да се запознаете с проекта на акта, за да сте по-спокойни при изповядване на сделката.

Такси за ипотеката – информирайте се за всички такси по сделката, както нотариални, така и държавни. Точният размер на таксите може да изчислите или да потърсите информация от нотариуса. Едновременно се заплащат нотариалните такси и таксите за Агенция по вписванията, където ще бъде вписана ипотеката.

Заяви безплатна консултация

Изповядване на сделката – при нотариуса в деня на сделката задължително присъстват страните съгласно нотариалния акт. Уточнете какви документи трябва да носите в оригинал. Дължимите такси се заплащат непосредствено преди сделката или веднага след приключването й, като задължително трябва да представите платежен документ с подпис и печат на банката, тъй като такъв се изисква от Агенция по вписванията.

Вписване на ипотека – след като изповядате сделката, ангажимент на нотариуса е да внесе всички документи в Агенция по вписванията. От своя страна Агенция по вписванията издава удостоверение за тежести, от което е видна вписаната ипотека и това дали върху имота има други тежести. Удостоверението се издава в съответните срокове, като най-краткият срок е 3 дни. На база на удостоверението се извършва и усвояване на суми от кредита.


Всички детайли уточнете предварително с банката, за да не се окаже, че има пречка и имотът не може да бъде ипотекиран. Ако това се установи на късен етап, то ще сте вложили време и пари и няма да може да постигнете целта си. За да нямате притеснения за реализация на сделката отправете запитване към нас. Ние ще Ви помогнем в целия процес по отпускане на ипотечен кредит.

Подай запитване

Възможна ли е ипотека на идеална част от имот и ипотека на съсобствен имот?

Това са малко по-специфични сделки и задължително трябва да направите предварително консултация с банката или с кредитен консултант. Не бързайте да сключвате сделка с продавача на имота, когато става въпрос за идеални части или съсобственост. Детайлите трябва да бъдат много добре изчистени, за да не се окаже в последствие, че сделката е нищожна.

По всички въпроси свързани с получаване на ипотечен или жилищен кредит се консултирайте с нас. Отправете запитване, ние ще се свържем с Вас и ще обсъдим всички възможности за получаване на най-изгодната оферта.

Избери най-изгодния ипотечен кредит

Сравнение от над 300 оферти от водещи банки
Безплатно съдействие от кредитен консултант


Полезно:

paydayПредварителен договор за покупка на имот с ипотека

paydayДоговорна или законна ипотека

paydayКредит срещу ипотека

paydayИзповядване на сделка с ипотека

paydayКак се купува апартамент с ипотека?


Вижте още:

paydayИпотечен кредитен калкулатор

paydayСъдействие за ипотечен кредит

paydayЗаяви безплатна професионална консултация