Изчистване на кредитното досие

Може ли да се изчисти кредитното досие и  кога се изчиства?


krediti-online-bg

Колкото и да е съществено значението на профила на един потребител в ЦКР, съществуват и други неща, които се разглеждат, когато кандидатствате за заем.

 

 


Такива са трудовото възнаграждение и други постъпления от дългосрочни активи като наеми и т.н. Намесата на поръчители също накланя везната в положителна насока. Всички подобни аспекти се разглеждат във взаимодействие едно с друго. По този начин, примерно, при незначителни просрочия по погасяване на минал заем и при по-висока заплата от средната за страната, потребителят ще има по-голям шанс едно банково дружество да му отпусне заем.

ВИЖТЕ ТОП КРЕДИТИНИ КОМПАНИИ ТУК:

zaemi-online-byrzi

Изчистване на кредитна история

Понякога е възможно да има забавяния, които не се продиктувани от влошеното икономическо положение на клиента и банките могат да го допуснат в рамките на нормалното.

Във връзка с дохода на един кредитоискател, заемодателите сравняват съотношението „размер/нетен доход“.Изискването към това съотношение може да варира при различните финансови организации. Този коефициент илюстрира общото състояние на дълга по отношение на нетната сума от доходите на месечна база.

Не съществува универсално решение в тези ситуации, тъй като всеки различен случай е индивидуален. Обикновено потребителят е достатъчно само да внесе просрочените си суми, да си направи справка от БНБ, тъй като така може да докаже, че е погасил всички дължими суми и да го представи в кредитното дружество, в което кандидатства.

В други ситуации може да е необходимо да се направят и други стъпки, като доказателство, че лицето работи на постоянен трудов договор. Може да помогне и това, че се докаже с документ, че доходите на лицето са се увеличили чрез получаване на приходи от дълготраен актив или пък допълнителна работа.

Тъй като всяко финансово дружество има своя политика е добре човек да се информира с общите условия на конкретния заемодател. Тук от голямо помощ е кредитния консултант, защото тези специалисти могат да окажат съдействие и да ориентират човек как точно да постъпи и да получи най-изгодната парична помощ.


ОЩЕ:

  • Експресно изчистване на цкр
  • Месечно изчистване на кредитно досие
  • Изчистване на лошо кредитно досие