Изисквания за кредит от банка

Изисквания за теглене на кредит

Има ли специфични изисквания за теглене на кредит? Всяка една банка има своя кредитна политика и се ръководи от нея при отпускане и управление на кредитите. Като цяло, обаче може да изброим общите изисквания, които имат всички кредитни институции.

На какво трябва да отговаряте, за да получите кредит?

  • Кредитна история – трябва да имате чисто кредитно досие. Обслужването на кредитите да е редовно и да не са допускани закъснения.
  • Доказани доходи – когато става въпрос за доходи от трудови правоотношения от съществено значение е осигурителният доход. Част от банките приемат и допълнителните реални доходи. Ако имате и други доходи, за да бъдат взети под внимание задължително трябва да се докажат.
  • Кредитоспособност – задължително изискване е да може да се докаже много добра кредитоспособност. Необходимо е доходът да е достатъчен за обслужване на всички задължения без кредитополучателят да изпитва затруднения.

В хода на разглеждане на искането за кредит се уточняват и редица други детайли, които банките имат като изисквания. Всяко едно изискване се анализира и в случай на отклонения задължително се изисква изключение от одобряващия орган на банката. Когато се иска подобно изключение няма гаранция, че същото ще бъде одобрено. Възможно е банката да вижда голям риск и да не е склонна да прави компромиси. Така, че не може да разчитате, че кредитът ще бъде одобрен като се направи конкретно изключение във Вашия случай.

Избери кредит

 

Специфични изисквания при теглене на кредит

В зависимост от конкретното искане, банките имат и допълнителни специфични изисквания. Те са различни в зависимост от това какъв кредит се тегли – потребителски или ипотечен.

  • Обезпечение – как ще бъде обезпечен кредитът. Това е много важно условие особено като става въпрос за ипотечен кредит. Има конкретни изисквания по отношение на недвижимия имот – трябва да е с ясен статут и да притежава всички необходими документи и разрешителни.
  • Превод на работна заплата – в повечето случаи се изисква превод на заплата. В случай, че не може да бъде превеждана, то следва да се уточни как ще бъде компенсирано.
  • Поръчителство – независимо от вида кредит е възможно да бъде поставено условие за осигуряване на поръчител по сделката с цел минимизиране на риска.
Сравни и заяви

След анализ на показателите, ако банката определи висок риск по сделката може да откаже кредита. Вариант да се одобри е с поставяне на редица допълнителни условия, които не е ясно дали ще бъдат изгодни за Вас и възможно ли е да бъдат изпълнени. Преди да приемете поставено условие е важна да сте наясно ще може ли да го изпълните или това ще Ви затруднява допълнително. Не е въпросът да вземете кредита, а да имате възможност да го погасявате редовно и да изпълнявате условията по договора. В противен случай си ще си създадете допълнителни главоболия и е възможно да бъдете санкционирани от банката, тъй като при неизпълнение обикновено се налагат санкции, които са предварително уговорени в договора.

Преди да подадете искане за кредит разгледайте условията и изискванията, на които трябва да отговаряте, за да прецените изгоден ли ще бъде искания кредит. Заявете безплатна консултация, за да обсъдим всички детайли по искането Ви и да Ви помогнем в избор на подходяща оферта за кредит.

 

Най-изгодните кредити

Заяви бързо и лесно с 1 клик