Изисквания за кредитна карта

Какви са изискванията за издаване на кредитна карта?

Нуждаете се от повече информация за изискванията и реда за издаване на кредитни карти? По принцип всяка една банка има конкретни изисквания съобразно кредитна си политика. Но основните изисквания са идентични при всяка една кредитна институция. На какво обръщат внимание банките при разглеждане на искане за кредитна карта?

  • Кредитна история на кредитоискателя – кредитите да са обслужвани редовно без закъснение. Изискването е за чиста кредитна история;
  • От къде се формират доходите – разглеждат се доходите и начина им на формиране, дали са по трудов договор или други доходи.
  • Задлъжнялост – изчисляват се всички месечни разходи по съществуващи кредити и задължения, добавя се вноската по исканата кредитна карта и се съпоставя с дохода. Не се допуска по-висока задлъжнялост от 50%.
Подай запитване

Ако кредитната карта се предлага по определена промоционална оферта или като лоялен клиент на банката, не се обследват доходите. Но изискването за кредитна история и задлъжнялост са валидни. Всяка една банка се стреми да има клиенти, които са редовни платци и затова тези два фактора са от голямо значение. Ако имате забавени плащания и просрочия, то следва да се обърнете към фирма за бързи кредити, при които не се разглежда кредитната история.

 

Условия за издаване на кредитна карта

За да се издаде кредитна карта, кредитоискателя трябва да отговоря на определени условия:

  • Лицето да е навършило 18 години;
  • Представяне на документ за самоличност;
  • Минимален доход – част от банките имат условие за минимален доход;
  • Попълване на искане за издаване на кредитна карта.

След като подадете искането за издаване, банката разглежда заявлението и определя лимит по картата. След одобрение се пристъпва към изготвяне на договор за кредитна карта. При наличие на подписан договор се заявява изготвяне на пластиката. Самата пластика може да получите по пощата, а активирането става на банкомат като въведете първоначалния ПИН код и веднага го смените. Това е достатъчно условие, за да се активира лимитът по картата.

Заяви кредитна карта

Когато банката определи лимита по картата е важно да прецените достатъчен ли ще бъде за целта, за която Ви е необходима картата. Ако не Ви устройва се опитайте да договорите друг лимит и в случай, че в същата банка е невъзможно проучете друг вариант за получаване на желания кредитен лимит. За да не губите време това проучване може да го направите предварително и да изберете банка, която ще отговори на условията Ви.

За тази цел разгледайте предложенията на банките в кредитния ни портал. Лесно, бързо и удобно ще може да вземете решение към коя банка да се обърнете без да е необходимо да губите време и да обикаляте офиси в търсене на оферти.

 

Най-изгодните оферти

Вземи кредитна карта онлайн