Заличаване на ипотека

Заличаване на ипотека

Заличаване на ипотека след погасяване на кредит

Ползвали сте ипотечен кредит, който вече е изплатен и следва въпросът какво се случва с ипотеката? Това, че кредитът е изплатен не означава, че ипотеката е отпада. За да бъде заличена една ипотека трябва да бъдат предприети конкретни действия.

Най-изгодните оферти за банкови ипотечни кредити

Сравнение на оферти и безплатни консултации

Заличаване на договорна ипотека

Независимо от вида на ипотеката, заличаването й става със съгласието на кредитора. Банката следва определени процедури и правила, след което може да пристъпи към заличаване на ипотека. Не забравяйте да „подсетите“ банката да заличи ипотеката. Напълно възможно е вписването да не бъде заличено. Ако срокът на кредита изтече и сте го погасили, то банката няма да се свърже веднага с Вас, за да Ви прикани към заличаване на ипотеката. По-скоро нашият съвет е Вие да говорите с кредитния консултант да придвижи заличаването.

Заличаване на ипотека – документи

На първо място задължително трябва да оформите молба за заличаване на ипотеката. Молбата се адресира до банката, а банката дава нотариално заверено съгласие за заличаване на ипотеката. Заплащате съответните нотариални такси и нотариуса внася документите за заличаване в Агенция по вписванията. В законоустановения срок агенцията заличава ипотеката и издава съответния документ. Едва тогава може да сте сигурни, че ипотеката е заличена и няма тежести върху имота.

Подай запитване

Заличаване на ипотека – калкулатор

За да изчислите дължимите такси за заличаване може да ползвате нотариален калкулатор или да потърсите информация директно от нотариуса. Нотариалната такса за заличаване на ипотека се изчислява след като знаете какъв е материалният интерес по сделката. Тази информация може да получите от банката.

Заличаване на ипотека – срок

След подаване на молба за заличаване на ипотека, банката трябва да внесе молбата в 14 дневен срок. Ако има някакви нередности, следва да се отстранят предварително. По принцип не би трябвало да има пречки след като кредитът е погасен.

Заяви безплатна консултация

Молба за заличаване на ипотека – образец

В банката може да попълните молба свободен текст. Не е необходимо да попълвате конкретен образец без значение дали става въпрос за договорна или законна ипотека. Важно е да опишете, че кредитът е погасен, да запишете номер на договор за кредит и че желаете ипотеката да бъде вдигната. След което банката следва да предприеме стъпки за вдигане на ипотеката.

Заличаване на ипотека след публична продан

Когато става въпрос за ипотека при публична продан трябва да знаете, че заличаването е по-специфично. Задължително се проверява, че е налице влязло в сила решение за публична продан. Трябва да следвате процедурите на банката по отношение на заличаването. И бъдете внимателни! Всяка стъпка е от значение.

Важно е да проследите заличаването на ипотеката, за да сте сигурни, че имотът вече не е обременен. Това трябва да направите непосредствено след погасяване на кредита, защото след като отмине време ипотеката може да остане незаличена. Принципно това не е пречка за Вас освен, ако не предприемете стъпки за продажба на имота. Тогава ще сте в неприятна ситуация да обяснявате на купувача, че задължение не съществува, но въпреки това ипотеката не е заличена. Преди продажбата ще трябва да извървите пътя със заличаването.

Ако искате да изтеглите нов ипотечен кредит и да се предпазите от възможни рискове, отправете запитване към нас. Ние ще Ви консултираме по всички въпроси напълно безплатно.

Спести си време, нерви и пари

Най-изгодните оферти и пълно съдействие за получаване на кредит
Виж повече и заяви безплатна консултация


Полезно:

paydayВъзможна ли е втора ипотека?

paydayЖилищен кредит без ипотека

paydayИпотека на недвижим имот

paydayКредит срещу ипотека