Жилищен кредит за строителство

 Много хора биха искали да се възползват от възможността да вземат пари за да построят новия си дом и да го обзаведат

Банковите кредити днес са най-разнообразни като оферти защото работят в силно конкурентна среда. Затова възможността да вземете подходящ жилищен кредит за строителство на нов дом и за неговото пълно обзавеждане е напълно реална. Някои банкови институции дори предлагат осигуряване до 100 % от стойността на строителния проект, иначе самата оценка на имота за обезпечение изисква експертна оценка, така че да се определи размерът на кредита, който следва да се отпусне.
krediti-online-byrzi
След като сте решили да строите нов дом, нов офис, пристройка към къщата, гараж, значи много добре знаете с какво разполагате като първоначална възможност. Ако сте решили, да направите проект, който напълно да покрива вашите нужди, но парите не достигат, съвсем нормално е да помислите за жилищен кредит за строителство. Кредитът може да бъде изтеглен и при нужда от обзавеждане на новото жилище, довършителните ремонти – неща, които все пак променят финансовата ситуация.

Принципно кредитът ще се обезпечи от имота, който следва да бъде ипотекиран, но има и банки, които биха искали да вземат под предвид и вашите регулярни доходи и финансови постъпления, като допълнителна гаранция срещу възможността да изплащате кредита си. Също така, парите могат да се изплащат на равномерни части в зависимост от етапа, на който се намира проекта. За достигане на пълен размер от сумата за жилищен кредит за строителство, трябва да се стигне до момента на получаване на акт 15 за новото строителство.Гъвкавостта на този вид кредитиране е пословична, затова можете да планирате.  Сроковете за изплащане са достатъчно дълги, така че инвестицията в новия дом, може да има и проектни измерения за бъдеща продажба, което ще улесни изплащането на лихвите по кредита. Днес можете да построите нов дом на подходящото място, офис за специфичните нужди на вашата фирма, възможностите са много, просто трябва да направите правилните консултативни решения и да вземете мерки, кредитът да е във ваша полза.

krediti-online-byrzi