Документи за ипотечен кредит

kredit-po-telefonaНеобходима документация за ипотечен кредит от банкова институция

Документи за ипотечен кредит при собствено жилище

Написали сме десетки статии за нашите потребители, така че да бъдат информирани по теми за ипотечните кредити, бързите кредити; черно на бяло какво ще е необходимо за тях, но може би най-важният въпрос, който може да се прочете нагледно е този за конкретните документи за ипотечен кредит, който  човек следва да реализира.

Необходимите документи за ипотечен кредит от банкова институция, могат да се разделят на две основни групи. Общи документи, свързани с кандидатстването по кредита и документация конкретно свързани с ипотеката. Документацията за ипотечен кредит никак не е малко, особено ако кандидатствате за такъв в банкова институция:

Документи засягащи ипотеката:

  • Нотариален акт като удостоверява правото на собственост върху недвижимия имот;
  • Належаща скица на границите на имота и на самия строеж;
  • Данъчна оценка на имота към момента на кандидатстването за кредита
  • Документ от Службата по вписвания като удостоверение за липса на тежести
  • Документацията от данъчните служби, които да удостоверяват състоянието на публичните задължения, дали кредитоискателят има такива или е чист. Дали такива имат собствениците на имота ( при положение, че е повече от едно лице)
  • Документ-оценка на имота от експерт с одобрен или назначен от банката и с нужния лиценз за тази дейност

 

Документи за ипотечен кредит засягащи общата бюрократична база за кандидатстване 

  • Подписано заявление за кандидатстване за ипотечния кредит по банков образец
  • Всички документи за самоличност (при семеен кредит, личните документи на съпруга и съпругата); в този случай документът потвърждаващ гражданския брак и документ за семейното положение издаден от Общинската администрация, където е сключен бракът; само документацията относно семейното положение не е достатъчна, задължително се предоставя и декларация за свързани лица.
  • Копие на договори за други видове кредити на името на лицата и месечна справка за лимита на сумата по кредитна карта (при наличие на такива)
  • Документация удостоверяваща доходите на кредитоискателя: тази серия документации е много важна, защото засяга доходите по трудов или граждански договор, доходи от стопанска дейност, доходи от дейности, които се облагат с патентен данък; доходи от наем на жилище, квартира, офис. За всички видове приходи има нужда от документи заверени по данъчните закони на страната и конкретно за отделните видове приходи

Това, което изброихме като документация засяга само кандидатстване по ипотечен кредит, при който вие използвате за залог ваше жилище, което не е закупено и няма намесени лица свързани с покупката му, защото в този случай, ще трябва документация и за тези лица. При всички случаи, бъдете готови за една успешна реализация.

krediti-online-byrzi