Документи за ипотечен кредит

Документи за ипотечен кредит

kredit-po-telefona

Какви са необходимите документи за ипотечен кредит?

Как набавянето на документи да не отнеме много от времето Ви? Бърз и лесен начин е до потърсите списък с необходими документи. Също така да поискате от кредитния консултант да Ви каже какви документи са нужни конкретно във Вашия случай. По този начин ще си спестите разкарване и бавене на процеса по разглеждане на кредита, тъй като от самото начало ще сте наясно точно какво се изисква от Вас.

Като цяло документите са две групи – документи за дохода и за обезпечението. В процеса на разглеждане на кредит е възможно да бъдат потърсени и допълнителни документи в зависимост от конкретния случай, но тук може да видите какви документи ни трябват за ипотечен кредит.

Заяви безплатна консултация

Необходими документи за доход

Задължително се изискват трудов договор или договор, с който доказвате дохода си и документ удостоверяващ дохода. Такъв документ може да бъде удостоверение от работодател, данъчна декларация, както и документи удостоверяващи допълнителни доходи, ако имате такива. Обикновено всяка банка има определена форма, която следва да бъде попълнена, за да се удостовери дохода.

Необходими документи за ипотекирания имот

  • Нотариален акт, удостоверяващ собствеността върху недвижимия имот
  • Скица на имота
  • Данъчна оценка

Трябва да имате предвид, че при обследване на имота от страна на банката ще бъдат необходими и предходните нотариални актове. Също така, ще Ви бъде изискана всяка допълнителна документация в случай, че имота е с особен статут. Възможно е да е необходимо да предоставите удостоверение за ползване, актуален ПУП, Обяснителна записка, Архитектурен проект и други. Това, обаче е валидно за конкретни единични случай в зависимост от спецификата на имота.

Важен документ е и предоставяне на удостоверение за липса на задължения. Удостоверението се издава от НАП и задължително трябва да бъде представено преди вписване на ипотеката. Срока на валидност на това удостоверение е 1 месец, затова може да бъде издадено в процеса на разглеждане на кредита.

Подай запитване

Документи за рефинансиране на ипотечен кредит

Описаните документи се изискват и при теглене на ипотечен кредит за рефинансиране. Освен тези документи, рефинансиращата банка ще иска да бъде предоставена справка за актуален дълг и редовност на кредита, който искате да рефинансирате. Това е важно, за да може да се определи сумата на кредита и да се увери, че в периода на ползване на кредита не са допускани просрочия.

Важен документ при всички видове ипотечни кредити е удостоверението за тежести. Нашият съвет е да извадите такова удостоверение предварително от Агенция по вписванията, за да сте сигурни, че върху имота няма тежести и съответно няма да има пречки същият да бъде ипотекиран. Това удостоверение може да получите със съдействието на собственика на имота.

Подайте запитване, като ще получите безплатна консултация и съдействие в процеса на изваждане и комплектоване на документите за ипотечен кредит, така и за получаване и сравнение на най-изгодните оферта за кредити. Така ще сте сигурни, че сте получили най-добрите условия за ипотечен кредит и ще се предпазите от възможни рискове и непредвидени ситуации до финализиране на сделката.

 

Най-изгодните оферти за кредити

Сравнение на оферти и безплатни консултации


Свързани статии:

paydayИпотечен кредит – какво трябва да знаем?

paydayКак да изтегля ипотечен кредит?


Вижте още:

paydayИскам кредит! Какви са условията?

paydayСравнение на кредити

paydayОнлайн кандидатстване за ипотечен кредит