Договор за потребителски кредит

Сключване на договор за потребителски кредит

Потребителският кредит е одобрен и следва да подпишете договор? Преди подписване изискайте проект на договора, за да може да прочетете всички клаузи и да коментирате, ако има неясни точки и условия.

 

За какво да внимавате преди да подпишете договора?

Задължително изчетете всички текстове в договора, но обърнете специално внимание на:

  • Начина на описание на лихвата – как е описано формирането на лихвата и какви са стойностите на индексите, от които се образува. Също така, кога ще се промени в случай, че не е фиксирана;
  • Такси – описани ли са всички дължими такси – първоначални и годишни. Кога се начисляват и дължат. Също така, ако има годишни такси е важен въпросът как се удържат – автоматично от разполагаемата сума по сметката или е необходимо да ги внесете;
  • Застраховки – в договора трябва да се съдържа процент на застрахователната премия и каква е застрахователната сума. Ясно трябва да бъде описано кога са дължими премиите и какви са рисковете, които се покриват;
  • Погасителен план – кога е първа погасителна вноска. Понякога погасителните планове не са съобразени с датата на усвояване на кредита и е твърде възможно първата вноска да е дължима в много кратък срок след като изтеглите парите. Затова, обърнете внимание на погасителния план, като може да поискате изместване на вноската, ако е непосредствено след усвояване на сумата.

Вижте най-изгодните кредити

Важно е да знаете има ли поставени и допълнителни условия и може ли да ги изпълните. Има ли срокове за изпълнение и съответно санкции при неизпълнение? На първо време това може да Ви се струва не толкова важен въпрос, но при наличие на санкции нещата се променят. Обикновено санкциите се изразяват в завишение на лихвата, което няма да бъде никак приятно за Вас.

Заяви консултация

Подписване на договор за потребителски кредит

Подпишете след като се убедите, че условията са тези, за които сте се договорили предварително с банката. Ако считате, че има условие, което не е изписано разбираемо или по начин, който може да се тълкува двузначно, то потърсете възможност за промяна. Всичко това е във Ваш интерес през срока на обслужване на кредита. Всички условия трябва да са ясни и точни, за да не възникват спорове и неприятни ситуации за Вас като кредитополучател.

Търсейки оферта за потребителски кредит най-добрият вариант е да ползвате кредитна консултация. Така ще получите професионално мнение при избор на оферта, договаряне на условия и възможност за консултация до получаване на кредита. Отправете запитване в сайта ни и ще получите оферти от лицензирани кредитни институции в страната, както и безплатна професионална консултация.

 

Най-изгодните заеми

Избери кредит с 1 клик