Договор за кредит

Договор за банков кредит

Какви са особеностите при сключване на договор за кредит? Преди да подпишете договор за кредит задължително разгледайте подробно условията и начина на формулиране. Направете сравнение с условията от одобрението. За тази цел трябва да разполагате писмено с информация при какви условия е одобрен кредита. Независимо за какъв вид кредит става въпрос, за да подпишете трябва да сте наясно, че може да изпълните задълженията, които поражда този договор.

Договор за кредит – образец

Всяка кредитна институция разполага с образец на договорите за кредит. Предварително може да потърсите такъв образец, да разгледате общите клаузи, включително и общите условия към договора. Когато се получи одобрението задължително потърсете описание на параметрите в писмен вид. По този начин ще сте наясно с всички клаузи. Преди подписване ще направите сравнение с одобрението и много бързо може да оформите с подписите си всички необходими документи, за да се пристъпи към усвояване на кредита.

Обърнете внимание на всички детайли. Също така на погасителния план – коректно ли е заложена първата вноска по кредита, за да не останете изненадани, ако я дължите по-рано от предвиденото. Всички корекции по договора може да бъдат извършени преди подписването му.

 

Подай запитване

 

Кога се сключва анекс към договор за банков кредит?

Ако сте подписали договора за кредит и се окаже, че има клауза, с която не сте съгласен, тъй като се е получило недоразумение и не може да я изпълните, то вариант е да се оформи анекс към договора. За да се случи това, първо исканата промяна трябва да се одобри от съответния орган на банката.

В периода на изплащане на кредита може да възникнат различни причини, поради които да се наложи промяна в основния договор. Принципът е същия – подава се молба, разглежда се искането и в случай на одобрение се подготвя и подписва анекс. Преди да подпишете прегледайте описаното в анекса. Въпреки, че промяната е искана от Вас, не е изключено да е допусната грешка или пък да е описано неясно и да търпите санкции от това.

Вижте най-изгодните кредити

При всички случай, когато подписвате договор или анекс преглеждайте внимателно и обстойно описаното. Подписвайки се съгласявате с всичко фигуриращо в договора.

Вземи заем онлайн

Възможен ли е договор за кредит между физически лица?

Ако се ползват кредити между физически лица е добре подобни заеми да бъдат оформени със съответните договори. На базата на договора може да се търси и изпълнение на задълженията по него, а именно връщане на парите със съответните лихви. Ако имате намерение да сключите подобен договор, то задължително се консултирайте с компетентно лице.

Как се сключва договор за кредит онлайн?

Подобна опция не всички кредитни институции предлагат. Ако се предлага сключване онлайн трябва да видите конкретните изисквания. Задължително условие е наличието на електронен подпис. Все пак обсъдете възможността с конкретната банка или финансова компания.

Бъдете внимателни при подписване на договор за кредит и всички съпътстващи документи, с които се обвързвате. Трябва ясно да знаете условията и да спазвате задълженията си. В противен случай рискувате да попаднете в неприятна ситуация.

 

Най-добрите оферти с 1 клик

Виж повече и заяви онлайн