ГПР по бързи кредити

Какво е ГПР по бързи кредити

krediti-online-bgГПР е съкращение, което означава годишен процент на разходите. Чрез него се определя оскъпяването на всеки кредит. Към него се отнасят следните компоненти: лихви, такси за обработка на кредита, комисионните за одобрение и останалите допълнителни разходи.

 

Определяне на ГПР по бързи кредити

Когато решим да изтеглим кредит, е добре да бъдем запознати с всички допълнителни разходи, които имаме да плащаме.

ГПР по кредита събира в себе си лихвите и административните такси по кредита. Той ни показва разхода по допълнителните плащания в процент от сумата на кредита, който сме взели. Добре е да знаем, че ако имаме забавяне на плащането и не сме обслужвали редовно нашия кредит, има допълнителни лихви. Те не се включват в ГПР. Тук не се включва и такса за предсрочно погасяване на кредита.

Ако сме взели кредит, който не е с плаваща лихва, има голяма вероятност с времето ГПР по бързия кредит да се измени.

Кандидатстване за кредит сега

krediti-online-byrzi

ГПР по бързи кредити и неговото пресмятане

За да калкулирате ГПР, първо трябва да съберете всички лихви и допълнителни такси. Резултата разделяте на броя дни, за които кредитът Ви е отпуснат. Ако  умножите получения по-горе резултат по 365 дни, тогава получавате годишната ставка. Като следваща стъпка умножавате резултата си по 100 и така ще изчислите ГПР по кредита.

Колкото по-нисък процент е ГПР по бързия кредит, толкова по-изгоден за Вас е той.

Калкулатор за ГПР по бързи кредити

Ако не сте сигурни, че сте пресметнали правилно своя ГПР, можете да го пресметнете много бързо с калкулатор за ГПР по бързи кредити. В интернет пространството има множество такива калкулатори, които са създадени с цел улеснение на потребителя, а също и да се избегне създаване за усещане за подвеждане.

Стремете се да се запознаете максимално добре с всички условия, преди да кандидатствате за кредит.

Кандидатстване за кредит сега

krediti-online-byrzi