Банкови потребителски кредити

Търсите най-изгодните потребителски кредити? При официални доходи и добра кредитна история, може безплатно да заявите получаване на най-изгодните банкови оферти!

Заяви сравнение на най-изгодните оферти

Избери от най-изгодните предложения за теб

Подай безплатно запитване

 

Популярни банки и кредитни компании

Само оферти от проверени кредитни организации

Защо да ползваме ВСИЧКИ КРЕДИТИ за сравнение и избор на банка за потребителски кредит?

ВСИЧКИ КРЕДИТИ предлага безплатно сравнение и лесен избор от най-изгодните оферти за потребителски заеми. Услугата се предоставя от доказан лицензиран кредитен посредник в партньорство с водещите банки.
ВСИЧКИ КРЕДИТИ представя полезна информация за банковите потребителски кредити – какви са изискванията и необходимите документи, как да сравните банковите оферти, за какво да внимавате при теглене на кредит, как да изберете най-подходящата банка, както и чести въпроси за банковите заеми онлайн.
 

Въпроси и отговори за банковите кредити за физически лица

По този начин ще си спестите излишно обикаляне на банките, ще получите подробно сравнение на всички показатели на най-добрите оферти и безплатни консултации от кредитни експерти с дългогодишен опит.
Да. Услугата е напълно безплатна, тъй като консултантите получават малки комисионни заплащани от банките при успешно получаване на кредит от клиентите. По този начин услугите остават безплатни за клиентите, а консултантите правят полезни консултации, без да са зависими от определена банка!
Всяка банка има различните максимални прагове на заемите за текущи нужди – най-често максималните потребителски заеми в банките са до 50 000, 60 000 или 70 000 лв. От друга страна максималния размер зависи от разполагаемия доход и от кредитната задлъжнялост на домакинството. Банките разрешават кредити до 50-60% задлъжнялост или иначе казано, погасителните вноски по всички ползвани кредити не следва да надвишават 60% от нетния доход на домакинството. Разбира се, всяка банка има различни вътрешни правила с конкретни критерии за допустимия максимален размер, като се преценява възможността за погасяване на заема с наличните постъпления на клиента.
Голяма част от банките предлагат кредити със срок за погасяване до пенсионна възраст, но също така се предлагат и специализирани потребителски кредити за пенсионери, при които крайния срок за погасяване на кредита следва да бъде до навършване на определена възраст. В различните банки тази възраст е различна, като най-често е до 65-70 годишна възраст при погасяване на заема.
Стандартно банковите потребителски заеми са до 10 години, като в някои банки при потребителските кредити с ипотека може срокът да се увеличи и до 15 г.
В различните банки срока за разглеждане на заемите е различен и най-често варира от 1 до 5 работни дни, като са нужни и още 1-3 дни за сключване на договор и усвояване на заема. Следва да имате предвид, че в някои банки е възможно и допълнително удължаване на срока за получаване на заема, като забавяне може да се получи и във връзка с поставени допълнителни условия, за представяне на нови документи, привличане на поръчител или по други причини.
Все повече банки предлагат възможност за онлайн кандидатстване и се ориентират към развитие на онлайн кредитирането. Чрез нашата платформа можете да отправите запитване изцяло онлайн, като всички оферти се получават изцяло онлайн и на практика всичко може да се случи дистанционно. Разбира се, за самото подписване на договор за кредит все още почти всички банки имат изискване за присъствено идентифициране. Заявете безплатна онлайн консултация за потребителски кредит с избор на най-добрите оферти от всички водещи банки в страната.
Основните банкови изисквания в почти всички банки в страната включват доказване на доходи и добра кредитна история. Доказването на доходи означава наличие на официални доходи, като например доходи по постоянен трудов договор, доходи от дивиденти, граждански договори, наеми и други. В някои банки се държи на наличието на постоянни основни месечни доходи (като напр. по трудов договор), а други доходи се приемат само като допълнение към основните (напр. граждански договори и наеми). Доходите е важно да се докаже, че са устойчиви и че са получавани за определен период в миналото – така например при трудов договор следва да имате стаж от минимум 6 месеца при последния работодател (в редки случаи в някои банки се приема и минимален стаж от 3 месеца при последния работодател, но следва да имате предходен стаж). При доходи от дивиденти или граждански договори, следва отново да се докаже устойчивост на доходите и често се търси история чрез представяне на годишни данъчни декларации за 2 или 3 години. Разбира се, тези критерии са различни в отделните банки, но винаги се изисква официален доход, с който да може да се осигури погасяване на вноските по всички ползвани кредити, вкл. и по новия заем.
Всяка банка има свой списък с документи, но най-общо необходимите документи са: лична карта, молба за кредит, служебна бележка за доходите, трудов договор и допълнителни споразумения, както и документи за съдлъжника или поръчителя (в случай, че има изискване за такъв).
Да. В зависимост от размера на кредита и разполагаемите доходи на домакинството можете да получите потребителски кредит и без поръчителство.
Почти всички банки имат изисквания за достатъчни по размер официални доходи, като например постоянен трудов договор. Без доказване на доходи е възможно да получите кредит от небанкова кредитна компания, като в нашия сайт може да разгледате и офертите на всички представени кредитни компании, които предлагат финансиране без доказани доходи или без трудов договор.
За всички банки е важно да са убедени, че разрешават кредит на лица, които са били добросъвестни платци в миналото. По тази причина основен критерий за разрешаване на нови заеми е редовното погасяване на ползвани кредити в миналото. За целта всички банки извършват проверка в централния кредитен регистър на БНБ (ЦКР) – това е регистър, в който банките отразяват данните за ползваните кредити, както и за историята на погасяването в миналото и към момента. Всяка банка има свои изисквания за добра кредитна история, но в голяма част от банките се държи на коректно погасяване през 1-2 години, като за коректно погасяване се счита погасяването до датата за плащане или до 30 дни забава, а всички просрочия над 30 и 90 дни се регистрират в ЦКР и се отразяват негативно на кредитната история на клиентите. Някои кредитни компании разрешават заеми и на лица с просрочия и влошена кредитна история, като можете да подадете безплатно запитване в секциите за заеми с „лошо ЦКР“.
 

Заяви безплатна консултация за потребителски кредит

При налични официални доходи и добра кредитна история

Пояснение: В момента предлагаме консултации и сравнение за суми над 30 000 лв.