Кредити за държавни служители

Пазарът на кредити с всяка изминала година става все по-богат на кредити насочени към една или друга група в обществото. Това се прави с цел, хора с различен профил и професия да имат достъп до кредитния пазар и да се ползват с кредитни продукти, които са изгодни за тях. Една Виж повече …