Бързи кредити – таван

  Щом търсите бързи кредит таван и два варианта или се вълнува коя е максималната сума за теглене на бърз кредит или ви интересува колко е тавана на лихвата, ако вземете бърз кредит. Парламента наложи таван на бързите кредити от 5 пъти от законовият годишен лихвен процент, което облекчи неимоверно Виж повече …

Такса предсрочно погасяване ипотечен кредит

Нека първо да кажем, че това е експертен въпрос. Експертен дотолкова доколкото засяга банковото право, отношението на банките към своите кредитополучатели и отношението на държавата спрямо хората, които са изтеглили ипотечен кредит. Такса предсрочно погасяване на ипотечен кредит се плащаше дълги години от потребителите на такъв вид кредити, защото банките Виж повече …