Рефинансиране на лоши кредити
 Рефинансиране на лоши кредити / рефинансиране на просрочени кредити

На пазара в България имам много хора, които са решили да рефинансират част от кредита си и по този начин да се сдобият и с по-ниска лихва за целия живот на кредита.  Но все пак за хората, които имат лоша кредитна история, това може да бъде наистина трудно.

Банките, преди да ви отпуснат пари те проверяват кредитното ви досие, за да видят до каква степен ще бъдете коректни. Кредитната ви история има голяма тежест в рефинансирането на лоши кредити.  Вашата кредитна история се формира от няколко показателя: задължения, които сте погасявали, сегашни задължения, неплатени вноски. Можете да проверите своята кредитна история чрез заявление по образец на Българската народна банка.  При нередност, трябва да се свържете с конкретната институция, за да се нанесат промени. Имайте предвид, че дори и сега да изчистите всичките си задължения по банки, то кредитната ви история ще бъде чиста едва след 5 години.

При рефинансирането на лоши кредити лихвата е доста по-висока. Банката отпуска кредити на хора с лоша кредитна история, но тя рискува да не се погаси задължението.  Поради тази причина лихвите са доста по-високи. Например, един изряден клиент може да се наложи до погасява лихва от 3,5%, докато един с лоша – до няколко пункта, което при рефинансиране може да стигне до няколко десетки хиляди лева.
Ако имате лоша кредитна история и искате да рефинансирате, то трябва да сметнете всичко много точно и да прецените дали предложеното предложение за рефинансиране от банката е наистина удачно за вас.

Рефинансирането може да намали месечните ви вноски, но това в дългосрочен план може да се окаже много скъпо.  Все пак, рефинансирането ви печели по-ниска лихва, но удължава срока на погасяване, защото иначе банката ще бъде на загуба, това не е особено изгодно за нея.  Смятайте и преценявайте много внимателно, преди да пристъпите към тази стъпка.

kredit