Пари срещу недвижим имот/жилище

kredit-po-telefona

Пари срещу недвижим имот/жилище

Един известен американски актьор от близкото минало, казва че наградите не изплащат ипотеката. Тази мисъл издава, че все пак ипотечния кредит в една система, която те задължава да го изплащаш дълги години в крайна сметка започва да тежи. Затова колкото и да е популярна банковата услуга пари срещу недвижим имот/жилище, тя трябва да се обмисли внимателно преди човек да се насочи към нея. Дори човек да не е кредитоискател той трябва да се поинтересува от обща култура, за предимствата, ползите и за всичко, което съпътства съвременния ипотечен кредит.krediti-online-byrzi

kredit-po-telefona

 

Защото никой не знае, или поне в дългосрочен план, кога ще му се наложи да инвестира пари в начинание от бизнес, от личен и от обществен характер. Когато обаче човек има собственост над няколко имота, които са подходящи за обезпечение при ипотечен кредит, той може спокойно да инвестира в заем, който да му помогне да изпълни начинанието си.  В началото цитирахме американски актьор, но там системата е друга, собствеността над жилището или имота има други измерения. Статистически хората се местят много по-често от едно жилище в други и това по някакъв начин влияе на отношението им към кредита.

Докато тук в България имаме друго по-здраво отношение към собствения дом или имот, което създава различно отношение и следователно хората са по-склонни към мислене преди да вземат ипотечен кредит. Все пак предимствата на това да се вземат пари срещу жилище са свързани с по-ниска дългосрочна лихва, по-дълъг период на изплащане, гъвкавост в промяната на плановете за изплащане и все пак първоначално сумата, която физическото лице може да вземе е много по-голяма от тази при потребителските кредити.
Що се отнася до обезпечението, имотът/жилището е гаранцията за връщането на голямата сума и затова банките имат разработен механизъм за оценка на имота. Ако един имот има пазарна цена от 80 хиляди лева, то процентно кредитодателят може  да ви отпусне от 60-80% , което значи сума от порядъка на 60, 70 хиляди лева. Ипотечният кредит също може да има таван, така че вие ще вземете толкова пари срещу недвижим имот/жилище, колкото банката прецени на базата на експертното проучване във вашия имот. Гъвкавостта и голяма сума пари, дългия срок за връщане са сред особеностите, които правят ипотечния кредит толкова популярен, но както казахме още в началото, нека реализацията му да бъде след добра преценка и мисъл.