Ипотечен кредит при развод
 За съжаление разводът е част от живота в съвременното общество, а когато е съчетан с кредит в семейството, което се развежда, тогава нещата наистина стават още по-неприятни. Защото ипотечният кредит се предполага, че е взет, за да реализира една или друга идея от живота на дадено семейство. Когато обаче нещата не вървят, кредитът се превръща в голяма тежест. В такъв случай, нека да погледнем в различните възможности.

Ипотечният кредит не се приписва на семейството като задължение всеки негов член да плаща пари по вноската. Най-често тя се плаща от един човек, но парите идва от общия бюджет. При случай на развод, тази дума ‘общо’ отпада, защото в крайна сметка жилището може да се озове в собственост на един от съпрузите. Правото не гарантира, че това ще бъде този, който е плащал ипотеката. Защото при съдебно дело може да има различни причини за развода, които следва да се вземат под внимание. Конкретно за сумата, която само единият от съпрузите е плащал, той/тя може да иска възстановяване на половината сума.

Нещата стават все по-сложни когато другият от доскорошната двойка възрази за това, че ще трябва да заплаща приспаднатия дял от задължението. Той/тя обаче ще трябва да защити в съда този си отказ и ако няма добра аргументация и добри адвокати, ще трябва да заплати останалия дял от заема. Наистина неприятна ситуация, но напълно възможна в практиката на съвременното право. Затова като съвет от нас е, да не нарушавате семейната солидарност. Преди да вземете ипотечен кредит, помислете дали това е правилната стъпка за вашето семейство. Помислете за евентуалните рискове, а ако се случи неприятна ситуация с развод, не използвайте доводите за плащането на кредита, за да извлечете финансови ползи.

ipotechen-kredit