Ипотечен кредит изисквания

 За да получите ипотечен кредит, задължително трябва да отговаряте на определени изисквания.

Когато говорим за кредитна и финансова култура, имаме предвид, че потребителите трябва предварително да са наясно с изискванията, с правилата и нормите, които те ще трябва да следват, за да може да станат реални собственици на кредитен продукт, в случая на ипотечен кредит. Принципно банките макар различни, имат някои общи правила за отпускане на този вид кредит. Така че трябва да се подготвите поне за тях. Отделно от тях всеки вид ипотечен кредит си има своите конкретни изисквания.

За предпочитане е лицето, което кандидатства за ипотечен кредит да има постоянен трудов договор към момента на искането. Има и ипотечни кредити без трудов договор, но те са конкретни кредити, които също си имат своите изисквания. Кредитоискателят трябва да е изряден платец към месечните осигуровки, които си вървят по линия на данъчната система. Чистото кредитно досие също е предимство, като дори да е имало лошо такова, то има давност 5 години след като са погасени просрочени задължения.

Възрастта също е от значение. Тоест да сте в трудоспособна възраст, навършени поне 20 години и задължително предпенсионно. За семейства, които искат да се ползват от данъчни облекчения при ипотечен кредит, следва, поне единият да е под 35-годишна възраст.krediti-online-byrzi

Също така, много важно за ипотечните кредити е при кандидатстване, това да е първа ипотека на предлагания имот. Задължителен е документът, който доказва собствеността на имота. За разлика от потребителските кредити бюрокрацията и ‘бумащината’ са по-малко, но пък това, което трябва да имате като документация, трябва да е изрядно. Принципно за ипотечен кредит, поради различните видове такъв, може да има по-леки или по-тежки изисквания, но така или иначе за конкретните ипотечни кредити, вие ще получите по-важната информация директно от кредитодателя.

krediti-online-byrzi