Ипотечен кредит за млади семейства
Как да се възползвате от ипотечен кредит за млади семейства

Младите семейства могат да се възползват от законодателството за да получат данъчни облекчения.

Младите семейства и техните належащи проблеми следва да се тема за разговор на политическо ниво, защото добруването им до голяма степен запазва добър климат в обществото. Затова е хубаво, те да следят промените в законодателството и новите възможности, които всеки нов парламент е ориентирал като мерки за подобряване на техния живот.

 Вижте нашите предожения за ипотечни кредити за млади семейства

krediti-online-byrzi
Иначе, от няколко години в България има действащ закон, който позволява на младите семейства да се ползват от данъчно облекчение при изтеглен кредит. Това е мярка срещу по-ниските доходи и високите банкови лихви, така че тези семейства, които са одобрени да могат да спестят една или повече месечни вноски в зависимост от изтегления кредит. Едно нещо обаче трябва да се подчертае, държава изисква този инструмент да се задейства, само ако има сключен граждански брак и към датата на подписване мъжът или жената да не са навършили 35 години. Разбира се има и недоволно двойки, които остават извън закона, защото просто не са сключоили брак, но това е особен и отделен въпрос, който изисква друго ниво на компетентност.

Трябва обаче да се каже, че тук говорим за ипотечен кредит, тоест за кредит обезпечен чрез залог на имот. Това дава възможност на банките да определят правилата заедно със законодателя. В този случай, кредитът се отнася за закупуване на жилище на младото семейство, жилище което да бъде ипотекирано. При наличие на друг дом няма да можете да се ползвате от облекчението, но ако сте собственици на нежилищни имоти, няма да съществува пречка.

Облекчението се случва чрез подаването на данъчна декларация, тоест от сумата на годишните данъци се приспадат плащанията по лихвите. Годишната данъчна декларация се подава по правомерния път и при проверката в НАП, ако се установи, че вие отговаряте на изискванията, сумата, която е надвнесена над данъка ще ви бъде възстановена по банков път. Следете за промени и за нови наредби, които разширяват това право или го ограничават, все пак като младо семейство, което има нужда собствено жилище е важно какви предимства му дава собствената му страна.

krediti-online-byrzi