Ипотечен кредит за апартамент / имот

krediti-online-bg

Жилищен кредит за апартамент 

Ситуацията на пазара на недвижими имоти и на пазара на кредити е постоянно променяща се величина. Дори стабилността в дадени периоди е само мярка за предстоящата промяна, какво в отношенията на банките към кредитополучателите, така и на отношението на хората към кредитите. Идва обаче момент, в който на човек му се налага да обмисли възможността да вземе ипотечен кредит за апартамент. Тоест да заложи вече съществуващ недвижим имот, за да си купи нов, да построи нов, или да ремонтира вече остарелия.

Кризата обаче, роди много странни неща, които преди не бяха сякаш възможни на пазара. Например пренебрегването на услугата за ипотечен кредит за закупуване на жилище за сметка на потребителски кредит, който да се използва за същото. Благодарение на голяма конкуренция сред банките, значително са се увеличили сумите за потребителски кредити, които често могат да надхвърлят на 50 хиляди лева. Това дава възможност на хората при определена оферта изгодна за тях да закупят апартамент чрез потребителски кредит. Разбира се, те трябва да докажат произхода на парите си и да се лишат от предимствата на ипотечните кредити, за по-дълго изплащане и за по-ниска лихва.

krediti-online-byrzi

Кризата не ожесточи само конкуренцията между банките, но и направи хората по-разумни. Днес не е идеята само да се избегне риск от лошо кредитно досие и невъзможност да се покрива кредита, но и да не се задлъжнява прекалено много. Затова при добър семеен доход, хората се впускат в тази авантюра, но това са хора с определен профил, който им позволява това.Най-важното е, когато мислите да вземете ипотечен кредит за апартамент първо да определите дали цената на кредита и условията, които банката изисква отговарят на вашите възможности. Можете да правите съпоставки между различните кредитни продукти, между ипотечните кредити и максималните потребителски кредити, да сравните годишния процент на разходите (ГПР) , лихвените проценти, таксите и сроковете както за усвояване, така и за погасяване. В случая ви казваме директно да мислите преди да направите стъпка като кредитоискатели. Имате възможност да изберете, направете го с правилната нагласа.

kredit