Ипотечен кредит – застраховка

kredit-po-telefonaЧесто се случва, някъде в обществени отношения да се случи да ви питат: „Имате ли застраховка?” Но когато тръгвате да вземате кредит, едва ли сте очаквали, че банката ще ви предложи сключване на застраховка. Честа практика е особено когато се кандидатства за ипотечен кредит да се търси вариант със застраховка, защото кредитът има много по-дълъг период на изплащане от потребителския кредит. Един вид банката иска да се подсигури при различни ситуации, които застрашават обезпечението на кредита.

Застраховката следва да осигури повече спокойствие на кредитополучателя и семейството му, но и да даде гаранция на банката. Има много причини, които застрашават кредита и ако те не са пазарни, то банката се стреми да ограничи щетите за нея. Затова изисква сключване на застраховка – според типа опасност и вида кредит – „Живот”, „Злополука”, „Безработица”, „Имот”, и т.н. Тоест, при едно от тези неприятни за вас събития, застрахователите да се наемат да плащат задълженията ви вместо вас.
Тук ще ви дадем кратко описание на ‘подводните камъни’, които съпътстват сключването на застраховка заедно с ипотечния кредит.

  • Банката ви предлага застраховка, но идва при вас със застраховател, с който тя е сключила вече договор. Така вие се подписвате без реално да имате достъп до договорката.
  • Застраховката може да покрива болнични, но може да има изключения, следете над какво се подписвате. Ако се появи стара болест, може застраховката да не я покрие
  • Много неприятен момент е когато банките правят промени в застрахователния договор, без да ви уведомят. Така може да се окажете при положение, в която тя е прекратила договор със застрахователя и без ви уведоми, вие си мислите, че сте застрахован. Уви, ако сте подписали за екстра към кредита безплатна полица, банката не е длъжна да ви уведоми. Затова не го правете.
  • Не закъснявайте с плащанията по застраховката. При определено закъснение, може полицата да бъде прекратена. Трябва да се активира с нови плащания, но дотогава знайте, че тя не е функционирала за вас.
  • Застраховка „Безработица” също няма да работи за вас, особено ако напуснете сами работа или ви уволнят дисциплинарно. Регистрацията в Бюрото по труда също е задължително.
  • Застрахователят плаща само временна нетрудоспособност, след изминаване на 6-12 месечен период, може да се окажете без застраховката.
  • Периодите на изключване също са неприятни, защото ви поставят в състояние на изчакване. Затова винаги имайте отношения със застрахователите, за да ги уведомявате навреме за настъпило застрахователно събитие.
  • За ипотечен кредит, желаната застраховка е  имуществена застраховка, за да го защитите от бедствие или пожар.

Застраховката може да ви помогне за по-сигурно преминаване на кредитния период, но за да сте убедени, че всичко ще бъде и във ваш интерес, не си позволявайте и миг невнимание. Не подписвайте нищо без да сте чели и се отнасяйте с респект към правилата, датите и сроковете, които вашият договор изисква.