Бързи кредити без обезпечение




Бързи онлайн кредити без обезпечение / необезпечени кредити  

krediti-online-bgБързите и потребителските кредити имат много предимства и едно от основните им е, че за тях човек не се нуждае от попечител, обезпечение или доказване на трудови договори.

Разликата между бързите и потребителските кредити като цяло е в размера и срока на погасяване, но и двата вида са с оптимално ускорена и улеснена процедура по получаване.

Кандидатствай  в топ кредитни компании за кредит  без обезпечение

krediti-online-byrzi




Потребителските кредити без обезпечение осигуряват възможност човек да направи ремонт, ако нещо в дома му се повреди, да закупи нови електроуреди или да си купи автомобил – нов или втора употреба. Обезпечението представлява залога, който до преди няколко години банките традиционно изискваха от потребителите. Тъй като в наши дни банковия пазар се характеризира с изключително голяма конкуренция и високо предлагане на кредитни продукти, вече не е необходимо гражданите да използват своя недвижима или движима собственост като обезщетение, за да гарантират своите месечни вноски.

 

Онлайн заем без обезпечение  

Необезпечените заеми са гъвкав начин за получаване на суми в порядъка от 1 000 до 25 000 лв. при погасителен период между 1 и 5 години. Следователно, човек може да приспособи размера на кредита, погасителния период и големината на вноските да се съгласуват с неговия доход, така че погасяването на задължението да не е в тежест на семейството.

В момента конкуренцията сред кредитните доставчици е голяма, така че съществува голям диапазон от необезпечени кредити, които са с разнообразни условия и с атрактивни лихви.

Необезпечените потребителски заеми са на разположение, както за хора, които притежават лична собственост, така и за тези, които не са собственици.

Лихвеният процент, който се начислява върху кредитите, се определя, като се взимат предвид размера на вземането, погасителния период и кредитния статус на кредитоискателя. Когато човек е с добър кредитен рейтинг, то компанията може да му начисли относително по-ниска лихва на необезпечения кредит, тъй като той изпълнява функцията на гаранция, че заема ще бъде върнат навреме.

Тези кредити без залог имот или друга собственост се съпровождат от по-голям риск за кредитодателите, защото те не могат да бъдат сигурни, че човека, получил заема ще им изплати задълженията си. Кредитите без обезпечение се отпускат изключително трудно на хора с неблагоприятен кредитен рейтинг, а лихвите при тях са много високи.

Необезпечени кредити

 

kredit

 

Необезпечените заеми са гъвкав начин за получаване на суми